Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

Skarby podziemi rynku staromiejskiego

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami dotyczącymi badań archeologicznych prowadzonych na terenie Rynku w Myśliborzu, o których informowaliśmy Państwa na naszej stronie internetowej oraz w trakcie spotkań z cyklu "Historia pod ziemią ukryta... czyli o badaniach archeologicznych na myśliborskim Rynku", najistotniejszymi odkryciami dokonanymi w trakcie tychże badań, stały się kamienne mury piwnicy budynku oraz prawdopodobnie pierwszego miejskiego ratusza z zachowanymi fragmentami ceglanych schodów.

W celu ochrony oraz zachowania cennych zabytków wystąpiono do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku, w wyniku czego otrzymano decyzję, w której to Konserwator Zabytków wydał pozytywną opinię. Podczas konsultacji z ZWKZ wypracowano także sposób zabezpieczenia fragmentów odkrytych murów.

Zgodnie z wytycznymi Konserwatora, mury piwnicy budynku zostaną starannie zabezpieczone i zasypane, tak aby przetrwały w stanie w nienaruszonym. W celu zapisania i unaocznienia tego odkrycia w historii naszego miasta, obrys zabytkowych murów zostanie zaznaczony w posadzce rynku za pomocą nawierzchni z kamienia polnego. Fragmenty pierwszego ratusza zostaną zaś zabezpieczone na podstawie opracowanego programu prac konserwatorskich. Zabytek ten zostanie poddany właściwej konserwacji oraz będzie częściowo wyeksponowany, co stanowić będzie nawiązanie do zabytkowego charakteru rynku staromiejskiego w Myśliborzu. 

Ważne odkrycia historyczne wpłyną pozytywnie na atrakcyjność centrum miasta i przyczynią się do wzrostu jego walorów turystycznych. Odwiedzający będą mogli zapoznać się dzięki nim z ważnymi faktami z dziejów historii Ziemi Myśliborskiej, a zrewitalizowany rynek stanie się kolejnym interesującym miejscem na mapie Gminy Myślibórz.

Tekst: A. Stempińska (adiunkt muzealny MPM)
 

Informację ogólną dotyczącą badań archeologicznych na terenie Rynku Miejskiego w Myśiborzy znajdą Państwo -> tutaj