Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

Listopadowe spotkanie V AM

W sobotę (20 listopada) odbyło się drugie spotkanie V Akademii Muzealnika.

Do grona uczestników zajęć dołączyły dwie nowe koleżanki – mamy już więc 12 ciekawych świata młodych muzealników.

Sobotnie przedpołudniowe zajęcia rozpoczął wykład dr hab. n. med. Iwony Teul z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

dyrektor muzeum przedstawia zebranym dzieciom wykładowczynię

Głównym tematem wykładu były zęby człowieka i wszystko to, co z nimi związane, a więc np. ich choroby.

Pani Doktor przywiozła ze sobą szkielet oraz kości będące materiałem poglądowym w trakcie Jej wystąpienia.

dzieci oglądają czaszkę

Wykładowczyni zadbała również o przypomnienie muzealnikom budowy całego szkieletu oraz ogólnych podstaw anatomii ludzkiego ciała.

Dla uczestników zajęć było to z pewnością niezapomniane i bardzo pouczające spotkanie.

dzieci pozyją do zdjęcia z wykładowczynią

W drugiej części zajęć nasi muzealnicy zamienili się w detektywów poszukujących zaginionego archeologa. W trakcie zabawy przypominającej w swojej formule fabularny escape-room, zorganizowanej w Bramie Pyrzyckiej, mieli oni za zadanie poszukiwać przedmiotów i wskazówek, przy pomocy których mogli rozstrzygnąć sprawę tajemniczego zniknięcia i odnaleźć naukowca.

dzieci szukają zagadek po pomieszczeniu

W wesołej atmosferze koleżeńskiej współpracy młodzi muzealnicy zakończyli grę powodzeniem, dowiadując się, że poszukiwany przez nich archeolog pojechał oglądać słynne Stonehenge.