Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

Inauguracja V Akademii Muzealnika

W ubiegłą sobotę, 16 października, odbyło się pierwsze spotkanie Akademii Muzealnika 2021/2022.

W ubiegłą sobotę, 16 października, odbyło się pierwsze spotkanie Akademii Muzealnika
2021/2022. Jest to kolejny, po rocznej przerwie cykl zajęć w trakcie których uczestnicy mają
okazję wysłuchać niezmiernie ciekawych wykładów prowadzonych przez naukowców i
badaczy reprezentujących różne dziedziny wiedzy. Każdemu spotkaniu towarzyszy też
kreatywna zabawa- warsztat plastyczny, gra terenowa czy pokój zagadek.


Sobotnie wydarzenie inaugurujące tegoroczną edycję Akademii rozpoczęło przemówienie
Dyrektor Muzeum Magdaleny Szymczyk. Przywitała Ona uczestników i opowiedziała im o
programie oraz zasadach obowiązujących w trakcie zajęć. Pani Dyrektor rozdała również
„wyprawki muzealnika” ufundowane przez Burmistrza Myśliborza Piotra Sobolewskiego.

przemowa Dyrektor Muzeum do siedzących uczestników Akademii Muzealnika

Następnie rozpoczął się wykład prowadzony przez dr Agnieszkę Matuszewską z Katedry
Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego zatytułowany „Groby olbrzymów i tajemnicze
kręgi w zbożu - najciekawsze obiekty młodszej epoki kamienia na Pomorzu.”.
W jego trakcie muzealnicy dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy na temat archeologii
Pomorza, przekonali się także, że nieopodal nas znaleźć mogą obiekty o wiele starsze i
równie ciekawe, jak słynne Stonehenge.

wykład z prezentacją dla uczestników Akademii Muzealnika

W drugiej części zajęć uczestnicy podjęli się wykonania makiety „grobu olbrzyma”, o którym
to usłyszeli na wykładzie. Podzieleni na grupy wykonali zarówno przestrzenny szkielet, jak i
instalację naśladującą ziemny kurhan.

dzieci klejące z gliny szkielet olbrzymadzieci malujące imitcję darni

Efekt końcowy przeszedł nasze oczekiwania – pracę muzealników doceniła także dr
Matuszewska, gratulując małym muzealnikom i stając z nimi do wspólnego zdjęcia.

zdjęcie grupowe uczestników AM i wykładowczyni przy imitacji grobu olbrzyma

Serdecznie dziękujemy Burmistrzowi Myśliborza Piotrowi Sobolewskiemu za ufundowanie
wyprawek. Dziękujemy również dr Agnieszce Matuszewskiej za przeprowadzenie ciekawego
wykładu i rozbudzenia w młodych muzealnikach zainteresowania archeologią.