Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

Regulaminy

Regulamin zwiedzania Muzeum Pojezierza Myśliborskiego

 1. Podstawą wejścia na ekspozycję muzealną w Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu jest posiadanie ważnego biletu wstępu. Bilet wstępu należy zachować do kontroli.
 2. Godziny otwarcia wystaw czasowych oraz dzień bezpłatnego wstępu do Muzeum Pojezierza Myśliborskiego określa Dyrektor Muzeum odrębnymi zarządzeniami.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji stałej i wystaw czasowych, wnętrz czasowo niedostępnych, cen biletów, zamieszczane są w kasie muzeum oraz na stronie internetowej Muzeum Pojezierza Myśliborskiego.
 4. Muzeum Pojezierza Myśliborskiego można zwiedzać indywidualnie lub w grupach.
 5. Grupy zorganizowane (liczące co najmniej 10-15 osób) należy zgłaszać z trzydniowym wyprzedzeniem w budynku Muzeum Pojezierza Myśliborskiego lub telefonicznie pod nr 95 747 24 48 lub e-mail: muzeum.mysliborz@gmail.com
 6. Grupa zorganizowana wchodząca na ekspozycje nie może liczyć więcej niż 25 osób.
 7. Zwiedzający Muzeum Pojezierza Myśliborskiego zobowiązani są do pozostawienia w szatni: płaszczy, toreb, plecaków, walizek, parasoli, nakryć głowy.
 8. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi Muzeum Pojezierza Myśliborskiego.
 9. Zabrania się dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz, siadania na meblach oraz biegania i ślizgania się na parkietach.
 10. Na ekspozycje muzealne nie wolno wnosić i spożywać żywności, napojów oraz palić tytoniu.
 11. Zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt do Muzeum za wyjątkiem psa przewodnika.
 12. Zabrania się wstępu do Muzeum Pojezierza Myśliborskiego osobom nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków zachowujących się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 13. Zdjęcia i filmy amatorskie można wykonywać bez użycia statywu, lampy błyskowej lub innego sztucznego oświetlenia. Wykonane zdjęcia mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku prywatnego, ich dalsze kopiowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób jest niedozwolone bez zgody Dyrektora Muzeum Pojezierza Myśliborskiego.
 14. Ostatnie wejście do Muzeum Pojezierza Myśliborskiego możliwe jest najpóźniej na pół godziny przed zamknięciem Muzeum Pojezierza Myśliborskiego.
 15. Za rzeczy pozostawione na terenie Muzeum Pojezierza Myśliborskiego Dyrekcja i Pracownicy Muzeum Pojezierza Myśliborskiego nie ponoszą odpowiedzialności. 16. Skargi i wnioski zwiedzających przyjmuje Dyrektor Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w dni powszednie, w godz. od 9ºº do 15ºº.

Regulamin lekcji muzealnych

 1. Oferta skierowana jest do wszystkich typów placówek szkolnych i wychowawczych
 2. Lekcje muzealne można zamówić osobiście lub telefonicznie z minimum tygodniowym wyprzedzeniem u osób prowadzących zajęcia lub pod numerem telefonu: 95 747 24 48 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 – 15:00.
 3. Zamawiając lekcję należy określić: temat lekcji, termin zajęć, liczbę uczestników,, rodzaj szkoły, nazwisko nauczyciela lub opiekuna, z którym będzie grupa, telefon kontaktowy
 4. Nie prowadzimy lekcji z grupami, które wcześniej nie umówiły się.
 5. W przypadku rezygnacji z zamówionej lekcji należy poinformować pracowników Muzeum najpóźniej 1 dzień przed ustalonymi zajęciami.
 6. Zajęcia prowadzone są od wtorku do piątku w godzinach od 9:00- 15:00 w budynku Muzeum Pojezierza Myśliborskiego lub w Ośrodku Edukacji Plastycznej w kaplicy św. Gertrudy przy ul. Lipowej 6
 7. Czas trwania lekcji waha się od 45 do 90 minut
 8. W zajęciach może uczestniczyć tylko jedna klasa szkolna lub grupa przedszkolna. Prosimy nie łączyć grup.
 9. Opłatę za lekcję należy uiścić przed rozpoczęciem zajęć w biurze księgowej
 10. Koszt lekcji muzealnych : • Lekcja muzealna w formie wykładu bez warsztatów plastycznych – 3 zł / osoba • Lekcja muzealna połączona z warsztatami plastycznymi – 5 zł/osoba
 11. Wstęp dla opiekunów jest bezpłatny
 12. Należy przybyć do muzeum 10-15 minut przed umówioną godziną rozpoczęcia zajęć.
 13. Spóźnienie przekraczające 15 minut może skutkować odwołaniem zajęć.
 14. Nie ma możliwości rozpoczęcia zajęć przed umówioną godziną.
 15. Jeżeli istnieje konieczność skrócenia lekcji, należy zgłosić to do prowadzącego zajęcia przed rozpoczęciem spotkania.
 16. Zajęcia prowadzone są przez pracowników merytorycznych Muzeum Pojezierza Myśliborskiego
 17. Uczestnicy zobowiązani są wykonywać polecenia pracownika Muzeum Pojezierza Myśliborskiego prowadzącego lekcję oraz pracowników obsługi
 18. Opiekunowie mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum Pojezierza Myśliborskiego i biorą odpowiedzialność za dyscyplinę uczniów podczas zajęć.