Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

VI Akademia Muzealnika - marzec

W sobotę 18. marca odbyły się zajęcia VI Akademii Muzealnika.

Wykład poświęcony średniowiecznemu uzbrojeniu poprowadził dr Arkadiusz Michalak z Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy k. Zielonej Góry.

dyrektor muzeum i wykładowca stoją przed grupą dzieci

W jego trakcie młodzi muzealnicy mieli okazję nie tylko zapoznać się z różnymi rodzajami dawnej broni odkrywanej w trakcie prac archeologicznych, ale także zobaczyć kilka drobnych artefaktów na żywo.

dzieci oglądają przedmioty pokazywane im przez wykładowcę

Po wykładzie na uczestników zajęć czekała gra muzealna polegająca na odszukiwaniu zabytków na podstawie ich nietypowych opisów. Poszczególne zagadki łączyły się ze sobą, a do „wytropienia” kolejnych obiektów potrzebna była zarówno wiedza ogólna, jak i znajomość zbiorów muzealnych prezentowanych na ekspozycjach poszczególnych sal MPM.

dzieci czytają zagadkę w grze muzealnej