Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

Monitoring

Ogłoszenie 

Na podstawie: 

  1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL). 

Informuję, iż na terenie Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu, ul. Bohaterów Warszawy 74, 74-300 Myślibórz, funkcjonuje monitoring wizyjny funkcjonujący całodobowo. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na monitorowanym terenie.

DYREKTOR Muzeum Pojezierza Myśliborskiego

Informacja o monitoringu