Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

Wystawy stałe

Wystawy stałe Muzeum Pojezierza Myśliborskiego

W naszym muzeum oglądać można trzy podzielone tematycznie ekspozycje stałe mieszczące się w salach na dwóch piętrach budynku.

Sala archeologii

Zobaczymy tu, jak żyli pradawni myśliborzanie. Poznamy ich narzędzia, broń i biżuterię, zajrzymy też do zrekonstruowanej ziemianki i zaznajomimy się z budową pierwszych pieców gospodarczych. Dowiemy się, jak powstawały mury obronne i średniowieczna kanalizacja. Odważni będą mogli obejrzeć wnętrze grobu całopalnego i popielnice ludności kultury łużyckiej. Nie zabraknie również zębów najprawdziwszego mamuta! W sali wyeksponowano też tajemniczą wczesnośredniowieczną pisankę-grzechotkę – jeden z naszych najciekawszych zabytków.

Zdjęcie - widok ogólny wnętrza sali archeologicznej

dwa zęby mamuta wiszące w gablocie

Sala etnografii

Ekspozycja etnograficzna ma w sobie coś ze starego lamusa... Odkryjemy tu obiekty związane z  różnymi dziedzinami życia w mieście i na wsi: jest stara tara, dawna broń, urodziwa kolekcja ceramicznych fajek i tradycyjny warsztat tkacki. Nad głowami załopoczą nam sztandary, a kufry posagowe odkryją tajemnice swoich właścicielek. To wszystko – i jeszcze więcej – przybliży nam klimat minionego świata… Bo u nas nawet żelazka mają duszę!

Zdjęcie - fragment ekspozycji etngraficznej

główki dwóch ozdobnych fajek

Sala historii sztuki

Obrazy, rzeźby, rzemiosło artystyczne – wszystko piękne, stare i w jednym miejscu – wystarczy przekroczyć próg tej sali. Zobaczymy tu kolekcję naczyń cynowych i sreber, mosiężne ikony podróżne i rzeźbę sakralną, ze szczególnie bogatym zbiorem krucyfiksów. Poznamy wyroby dawnego myśliborskiego warsztatu garncarskiego i zachwycimy się urodą wczesnorenesansowych kafli piecowych. Odczytując herb elektorów brandenburskich poznamy kulisy władców Nowej Marchii, a zaglądając do zabytkowych kredensów odnajdziemy kruche piękno przechowywanej w nich porcelany.

Zdjęcie - fragment ekspozycji historyczno-artystycznej

płaskorzeźbiony polichromowany kartusz herbowy elektorów brandendurskich