Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

VI Akademia Muzealnika - grudzień

W sobotę 3 grudnia odbyły się zajęcia VI Akademii Muzealnika.

W trakcie wykładu zatytułowanego „Ikona – obraz pisany. Historia, technika, mistyka.” muzealna historyk sztuki Aleksandra Stempińska wprowadziła dzieci w tematykę związaną z tymi, jakże ważnymi dla wschodniego chrześcijaństwa wizerunkami. Mali studenci poznali podstawowe zagadnienia związane z ikonami – tak w ujęciu formalnym , jak i teologicznym, symbolicznym.

dzieci siedzą i słuchają wykładu

W części warsztatowej spotkania muzealnicy wykonali na deskach własne obrazy w typie ikony.  Wybrane typy ikonograficzne kalkowali na deski, które pokrywali farbami wg. dostępnych wzorców.

dzieci malują ikony

Na zakończenie na dzieci czekały jeszcze drobne upominki od Mikołaja.

dzieci pozują do grupowego zdjęcia z ikonami i prezentami