Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

Ośrodek Edukacji Plastycznej

Mieści się w Kaplicy św. Gertrudy przy ul. Lipowej zaadaptowanej w tym celu w 1979r.

W ośrodku prowadzone są zajęcia:

  • z dziećmi i młodzieżą, które rozwijają wrażliwość i umiejętności plastyczne, przygotowują do egzaminów do liceów i na wyższe uczelnie plastyczne,
  • z osobami amatorsko uprawiającymi sztuki plastyczne.

Ośrodek Edukacji Plastycznej sprawuje opiekę merytoryczną i organizacyjną nad Myśliborskim Klubem Plastyka, jest organizatorem wystaw, a także bierze udział w konkursach plastycznych.

Ośrodek jest czynny w godzinach:

  • środa 9:00 - 17:00
  • piątek 11:00 - 19:00
  • sobota 9:00 - 15:00