Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

Ośrodek Edukacji Plastycznej

Zajęcia prowadzone przez Ośrodek Edukacji Plastycznej odbywają się obecnie w zmienionej lokalizacji - w budynku przy ul. Pionierów 13 (dawne Gimnazjum, wcześnie SP nr 3).

W ośrodku prowadzone są zajęcia:

  • z dziećmi i młodzieżą, które rozwijają wrażliwość i umiejętności plastyczne, przygotowują do egzaminów do liceów i na wyższe uczelnie plastyczne,
  • z osobami amatorsko uprawiającymi sztuki plastyczne.

Ośrodek Edukacji Plastycznej sprawuje opiekę merytoryczną i organizacyjną nad Myśliborskim Klubem Plastyka, jest organizatorem wystaw, a także bierze udział w konkursach plastycznych.

W roku szkolnym 2021/22 zajęcia odbywają się w następujących terminach:

  • środa 13:00 - 15:00 (dzieci w wieku 6-13 lat)
  • piątek 15:00 - 17:00 (dzieci w wieku 6-13 lat); 17:00 - 19:00 (młodzież powyżej 13 lat)
  • sobota 10:00 - 12:00 (dzieci w wieku 6-13 lat); 12:00 - 14:00 (młodzież powyżej 13 lat)

Osoby dorosłe, studentów oraz kandydatów na studia plastyczne zapraszamy do kontaktu i indywidualnego uzgodnienia terminów spotkań.