Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

Dział Edukacji i Promocji

Dział Edukacji zajmuje się edukacją głównie dzieci i młodzieży. Oferta edukacyjna obejmuje lekcje muzealne oraz zajęcia tematyczne organizowane w czasie ferii zimowych i wakacji. Tematy lekcji dostosowane są do wieku i zainteresowań odbiorców, a także do potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie lub ruchowo.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów z prezentacją multimedialną , wykładów połączonych z warsztatami plastycznymi, lekcji opartych na wystawach stałych i czasowych z możliwością zwiedzania aktualnych ekspozycji lub samych warsztatów plastycznych, które pobudzają i rozwijają twórcze myślenie. Lekcje muzealne mają na celu zdobywanie i pogłębianie wiedzy związanej z miastem i regionem, poznawanie początków ludzkości, utrwalanie więzi z własna ziemią i jej mieszkańcami, rozwijanie poczucia estetyki, kreatywności i abstrakcyjnego myślenia.

We wrześniu corocznie rozpoczynamy kolejną edycję Akademii Muzealnika pod patronatem Burmistrza Myśliborza Piotra Sobolewskiego. W ramach projektu zaplanowanych jest 10 comiesięcznych spotkań. W trakcie nich odbywają się m. in. wykłady z nauczycielami akademickimi z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz pracownikami Muzeum Narodowego w Szczecinie, warsztaty plastyczne,  zajęcia poszerzające wiedzę o otaczającym świecie a także wycieczka. Więcej informacji na temat lekcji muzealnych i Akademii Muzealnika znaleźć można w zakładce "Edukacja".

Dział Promocji prowadzi działalność na kilku płaszczyznach. Jedną z nich jest przygotowywanie ulotek, plakatów, afiszy i informatorów z bieżącą ofertą muzeum. W ramach promocji redagowana jest strona internetowa placówki oraz profil na portalu społecznościowym Facebook. Ponadto prowadzona jest stała współpraca z innymi instytucjami oraz mediami - telewizją i portalami internetowymi.