Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

Pracownicy

Kadry:

Dyrektor Muzeum - Magdalena Szymczyk

Z-ca Dyrektora - Dagmara Kozłowska

Główna Księgowa - Katarzyna Pawłowska

 

Działy:

Dział Archeologii - Magdalena Szymczyk

Dział Dokumentacyjny - Aleksandra Stempińska, Dagmara Kozłowska

Dział Edukacji i Promocji - Aleksandra Stempińska

 

Pracownie podległe Muzeum:

Ośrodek Edukacji Plastycznej - Katarzyna Haber, Janusz Moraczewski