Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

VI Akademia Muzealnika - styczeń

W sobotę (14.01.2023r.) odbyło się kolejne spotkanie w ramach Akademii Muzealnika.

Tematem wykładu, który wygłosił dr hab. prof. US Radosław Skrycki, był kat i jego rola w dawnych społecznościach miejskich.

wykładowca wygłasza wykład z prezentacją dla dzieci

Po wykładzie dzieci zostały zaproszone do gry muzealnej, w trakcie której poruszając się po salach ekspozycyjnych musiały odnaleźć poukrywane wskazówki prowadzące do skarbu. 

dzieci czytają list - część gry muzealnej

Uczestnicy gry wykazali się nie tylko wiedzą historyczną i znajomością eksponatów w poszczególnych salach muzealnych, ale także spostrzegawczością oraz umiejętnością pracy zespołowej.