Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

Akademia Muzealnika

Akademia Muzealnika

Cykl spotkań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 13 lat odbywających się corocznie od września do czerwca - na wzór roku akademickiego.

Zajęcia mają formę wykładów oraz warsztatów plastycznych, pobudzających i rozwijających wyobraźnię i kreatywność uczestników.

Spotkania są dla uczestników okazją do zdobycia nowej i poszerzenia posiadanej już wiedzy z zakresu historii naszego miasta i regionu, historii ogólnej, etnografii, antropologii, a także archeologii pradziejowej i nowożytnej.

Wykłady poprowadzą pracownicy naukowi ze znanych ośrodków badawczych, np. Uniwersytetu Szczecińskiego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, a także praktycy reprezentujący różne dziedzin.

Warsztaty plastyczne prowadzone są przez pracowników muzeum.

W ramach Akademii Muzealnika odbywają się również zajęcia z języka obcego oraz wycieczki.