Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

Wykład dr. hab. prof. US Marcina Majewskiego pt. "Ceramika nowożytna na przykładzie warsztatu garncarskiego w Myśliborzu" - relacja

21 czerwca br. gościliśmy w naszym Muzeum dr. hab. prof. US Marcina Majewskiego, archeologa, dyrektora Muzeum Archeologiczno- Historycznego w Stargardzie. Pan profesor wygłosił wykład zatytułowany „Ceramika nowożytna na przykładzie warsztatu garncarskiego w Myśliborzu”. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach naszego projektu grantowego w programie Rozgrzewamy Polskie Serca Fundacji PGNiG im. I. Łukasiewicza.

Wykład spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem, przyciągając do muzealnej Galerii „M” zarówno lokalnych mieszkańców, jak i gości, którzy przybyli specjalnie, aby wysłuchać prelekcji prof. Majewskiego.

wieloosobowe audytorium wykładu

Na wstępie zebranych przywitała Dyrektor Muzeum Magdalenę Szymczyk, dokonując także prezentacji prelegenta i zachęcając gości do późniejszego obejrzenia ekspozycji ceramiki myśliborskiej, mieszczącej się w sali historycznej Muzeum.

dyrektor muzeum przedstawia wykładowcę publiczności

Prof. Majewski niezwykle ciekawie i rzeczowo zarysował tło ceramicznej kultury materialnej epoki nowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższych nam terenów, nie zapominając, że na audytorium są zarówno specjaliści i osoby zainteresowane historią i archeologią, jak i uczestnicy warsztatów ceramicznym oraz osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę o lokalnym dziedzictwie. Zgłębieniu zagadnień związanych z ceramiką pomagały slajdy ilustrujące wybrane zagadnienia, a wartkie prowadzenie tematu sprzyjało kompleksowemu – choć przecież ograniczonemu w ramach jednego wykładu – przedstawieniu nowożytnej produkcji ceramicznej z Myśliborza na tle analogicznie datowanych odkryć archeologicznych.

profesor Majewski wygłasza wykład

Po wykładzie był też czas na zadawanie pytań i zwiedzanie ekspozycji.

prelegent odpowiada na pytania zebranych gości

Na koniec spotkania przygotowano dla prof. Majewskiego nietypową niespodziankę – został On pasowany na Rycerza Złotej Tarczy Woja Myślibora – pamiątkowego trzystopniowego odznaczenia przyznawanego przez Stowarzyszenie „Z Biegiem Myśli”, na dowód wiedzy obdarowanego na temat naszego miasta i regionu.

pasowanie na Rycerza Złotej Tarczy Woja Myślibora

 

Raz jeszcze dziękujemy dr. hab. prof. US Marcinowi Majewskiemu za przeprowadzenie interesującego i ,jak się okazało, wyczekiwanego wykładu na temat ceramiki nowożytnej.

 

Osoby, które nie mogły być z nami w trakcie wtorkowego spotkania, informujemy, iż wykład został zarejestrowany i dostępny będzie na kanale YouTube Telewizji TVB24.

logo Rozgrzewamy Polskie Serca - napis i stylizowane serce

*Wykład był częścią muzealnego projektu "Ulepieni w jednej liny - Ceramiczne dziedzictwo Myśliborza odkryte na nowo" objętego grantem w programie Rozgrzewamy Polskie Serca Fundacji PGNiG im. I. Łukasiewicza