Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

Wielkanocny program edukacyjny MPM

Istotnym elementem działalności naszego muzeum jest krzewienie tradycji narodowych. Ważną składową tego zadania jest dla nas popularyzowanie polskich zwyczajów świątecznych – niezwykle różnorodnych, bogatych, odróżniających nasz naród od innych nacji, przy jednoczesnym zachowaniu wspólnych dla kultury judeochrześcijańskiej wartości.

W roku bieżącym Dział Edukacji stworzył obszerny i wielozadaniowy program edukacyjno-artystyczny poświęcony tradycjom wielkanocnym.

Lokalnym szkołom zaproponowano udział w zajęciach zatytułowanych „Wielkanoc na ludowo”, w ramach którego dzieci poznać mogły zapomniane już ozdoby ludowe okresu wielkanocnego – pająki ludowe, a także lalki-motanki – lalki o charakterze apotropaicznym, przynoszącym szczęście i dostatek w domostwie.

dzieci pozują grupowo do zdjęcia

muzealniczka prowadzi wykład dla dzieci

dzieci pozują do zdjęcia z ozdobą - pająkiem wielkanocnym

Realizowane były również zajęcia na stałe wpisane w program edukacyjny MPM zatytułowane „Magiczna moc pisanki”. W ramach tych zajęć uczniowie poznają tradycje wielkanocne wysłuchując wykładu z prezentacją multimedialną oraz pokazem artefaktów charakterystycznych dla Wielkanocy. Dodatkowo zajęciom towarzyszy warsztat kreatywny podczas, którego wykonywane są różnorodne ozdoby. W tym roku dzieci poznawały różne metody zdobienia jaj – zarówno te najbardziej tradycyjne, jak batik, jak i innowacyjne – malowane jajek przez otoczenie ich serwetkami namoczonymi w różnokolorowych barwnikach.

dzieci malują jajka roztopionym woskiem

kolorowe jajka leżą na stoliku

jajka zawinięte w serwetki namoczone barwnikami

wielobarwnie pomalowane jajka leżą w kobiałce

Oprócz lekcji muzealnych dla grup zorganizowanych w muzealnej pracowni ceramicznej przeprowadzone zostały także popołudniowe warsztaty ceramiczne otwarte dla wszystkich zainteresowanych dzieci. Uczestnicy warsztatów wykonali gliniane baranki – jeden z najbardziej charakterystycznych motywów Świąt Wielkanocnych.

dzieci pozują ze swoimi pracami ceramicznymi - barankami

Do zanikającego już zwyczaju okołoświątecznego nawiązywały też warsztaty plastyczne w trakcie marcowego spotkania VII Akademii Muzealnika. Uczestnicy własnoręcznie wykonali kartki wielkanocne, które opatrzone życzeniami, przesłać będą mogli swoim najbliższym, kontynuując piękny, choć coraz rzadszy obyczaj, przekazywania pozdrowień na odległość w tej właśnie formie. 

dzieci wycinają z kolorowego papieru