Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

VII Akademia Muzealnika - luty

Akademia Muzealnika to program interdyscyplinarny, a jego uczestnicy zdobywają wiedzę z wielu dziedzin nauki mających zastosowanie w muzealnictwie. Nauką taką jest antropologia, z którą w naszej pracy najczęściej spotykamy się w przypadku konieczności przeprowadzenia analiz szczątków kostnych odkrytych w trakcie badań archeologicznych.

W trakcie ostatnich zajęć Akademii Muzealnika (17 luty) uczestnicy wzięli udział w warsztatach antropologicznych prowadzonych przez dr hab. n. med. Iwonę Teul z PUM-u. Były one poświęcone budowie i pracy serca. Pani Doktor przedstawiła temat posiłkując się nie tylko modelami anatomicznymi, ale również odpowiednio spreparowanymi narządami ludzkimi i zwierzęcymi, co sprawiło, że zajęcia stały się jeszcze bardziej interesujące i niebanalne.

antropolożka prezentuje dzieciom model serca człowieka

antropolożka prezentuje dzieciom świńskie serce

Serce jako motyw przewodni lutowej Akademii Muzealnika wykorzystany został również w trakcie warsztatów kreatywnych. Dzieci samodzielnie wykonały poduszki-serca, nawiązując jednocześnie do niedawno obchodzonych Walentynek.

dzieci szyją czerwone poduszki-serca

dzieci pozują z własnoręcznie wykonanymi poduszkami-sercami