Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

VI Akademia Muzealnika - zakończenie projektu

W sobotę odbyło się uroczyste zakończenie VI Akademii Muzealnika.

W trakcie dziewięciu miesięcy uczestnicy programu brali udział w wykładach prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin nauki, poszerzali swoją wiedzę i zdobywali nowe umiejętności. Nie zabrakło tez gier muzealnych, warsztatów plastycznych oraz tradycyjnej wycieczki.

Podczas sobotniego spotkania Dyrektor MPM Magdalena Szymczyk podsumowała VI edycję Akademii dziękując dzieciom i ich rodzicom za wybór muzealnych zajęć. Za swoją pasję i zaangażowanie, młodzi muzealnicy nagrodzeni zostali pamiątkowymi dyplomami i upominkami. Czekała na nich również słodka niespodzianka.

grupa dzieci uczestniczących w Akademii i Dyrektor MPM na wspólnym zdjęciu

Raz jeszcze dziękujemy uczestnikom VI Akademii Muzealnika za udział w zajęciach, a ich rodzicom za dopingowanie dzieci w zdobywaniu wiedzy, tak innej od tej, którą nabyć mogą w szkołach.