Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

Spotkanie promujące II tom Rocznika Muzeum Pojezierza Myśliborskiego "Civitas et museum"

W piątkowe popołudnie 26 kwietnia odbyło się spotkanie promujące nowowydany II tom Rocznika Muzeum Pojezierza Myśliborskiego „Civitas et museum”.

Książkę zaprezentowała przybyłym Dyrektor MPM Magdalena Szymczyk. Oprócz nakreślenia tematyki poruszanej w publikacji, pani Dyrektor, będąca również redaktorem naczelnym Rocznika…, zachęciła pasjonatów lokalnej historii do współtworzenia książki i nadsyłania tekstów. Dyrektor MPM podziękowała również wszystkim osobom zaangażowanym w wydanie publikacji – autorom i recenzentom, a także Burmistrzowi Myśliborza i Gminie Myślibórz za finansowe wsparcie procesu wydawniczego.

Dyrektor MPM przemawia i prezentuje książkę

Spotkanie było okazją do wysłuchania dwóch prelekcji dotyczących dziejów Myśliborza tuż po zakończeniu II Wojny Światowej.

Dagmara Kozłowska przedstawiła ogólny zarys sytuacji społeczno-gospodarczej w mieście i z jakimi szczególnymi trudnościami przyszło się zmierzyć nowemu polskiemu samorządowi z Burmistrzem Antonim Krużyńskim na czele.

Muzealniczka prowadzi prezentację

Marek Karolczak opowiedział o tzw. aferze spirytusowej i konflikcie między Pełnomocnikiem Rządu RP na Obwód Myślibórz Stanisławem Schillerem, a chor. Henrykiem Manesem p.o. kierownika Powiatowego UB. Wystąpienia stanowiły rozwinięcie, zawartych w Roczniku… tekstów tychże autorów.

Regionalista prowadzi prezentację

Wydarzenie zakończyła loteria – wylosowano jeden kupon z numerem, a osoba posiadająca bilet z odpowiadająca mu liczbą otrzymała darmowy egzemplarz nowej publikacji.

Dziękujemy wszystkim przybyłym na piątkowe spotkanie gościom – mieszkańcom, dyrektorom lokalnych instytucji oraz przedstawicielce Gminy Myślibórz - podinspektor Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Edycie Sarbie. Państwa obecność i zainteresowanie nowowydanym Rocznikiem… jest dla nas potwierdzeniem słuszności podejmowanych przez nas działań wydawniczych oraz zachętą do dalszej wytężonej pracy.

sala zapełniona gośćmi w trakcie promocji rocznika

 

II tom Rocznika Muzeum Pojezierza Myśliborskiego „Civitas et museum” można nabyć w siedzibie naszego muzeum lub zamówić przesyłkę, kontaktując się wcześniej mailowo z pracownikami MPM. Cena 45 zł.