Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

Spotkanie autorskie z prof. Edwardem Rymarem

W czwartek 8.12.2022 r. w muzealnej Galerii „M” odbyło się spotkanie autorskie z prof. Edwardem Rymarem - historykiem, mediewistą, niezwykłą osobowością - które promowało Jego najnowszą książkę, pt.: „Barnim I: książę Słowian na Pomorzu (ok. 1220/21 – 1278).”.

Autora oraz przybyłych na tę okoliczność gości przywitała Dyrektor Muzeum Pojezierza Myśliborskiego Magdalena Szymczyk.

dyrektor muzeum wita gości

Następnie głos zabrał Prezes Zarządu  Wydawnictwa Avalon Piotr Bunar. Przedstawił On publiczności sylwetkę i dorobek naukowy Autora oraz omówił proces powstawania Jego nowej, niezwykle ważnej i ciekawej publikacji.

przemawiający prezes wydawnictwa

Z ogromnym zainteresowaniem publiczność wysłuchała wystąpienia prof. Edwarda Rymara, który z wielką pasją przybliżył zgromadzonym historię księcia Barnima, jego rodu, tło historyczne okresu jego panowania i jego powiązania z zakonem Templariuszy. 

Nasz Gość poruszył również temat lokacji naszego miasta, którego historia oparta jest na hipotezach, pozostając dla badaczy wciąż kwestią otwartą.

prof. Rymar prowadzi wykład

Po wystąpieniu Pan Profesor został odznaczony „Złotą Tarczą Woja Myślibora” oraz uroczyście pasowany na rycerza przez Prezesa Stowarzyszenia „Z Biegiem Myśli” Wiesława Sienkiewicza.

pasowanie na rycerza

W trakcie spotkania zgromadzeni mieli możliwość nabycia książki „Barnim I…” wraz z dedykacją odautorską.

 dyrektor muzeum otrzymuje książkę z dedykacją od autora

Gratulujemy Panu Profesorowi wydania kolejnej niezwykle istotnej dla poznania dziejów Pomorza pozycji, będącej wyrazem ogromnej wiedzy, pasji i autorskiego kunsztu. Gorąco dziękujemy Panu Profesorowi za możliwość spotkania się w Myśliborzu i wysłuchania wspaniałego wykładu.

Wydawnictwu Avalon dziękujemy za wybranie naszego Muzeum, jako miejsca jednego z pierwszych w naszym kraju spotkań promujących książkę „Barnim I: książę Słowian na Pomorzu (ok. 1220/21 – 1278).”. Życzymy, aby pozycja ta, która ukazała się Państwa nakładem, stała się bestsellerem wydawniczym wśród książek historycznych.

Dziękujemy również mieszkańcom naszego miasta i okolic, którzy przybywając na spotkanie, dali wyraz zainteresowania dziejami najbliższych nam terenów.

 

Zainteresowanych nabyciem książki „Barnim I: książę Słowian na Pomorzu (ok. 1220/21 – 1278).” odsyłamy na stronę internetową wydawnictwa oraz do księgarń.