Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

Spotkanie autorskie z dr Dariuszem Piaskiem

W piątkowe popołudnie w naszym muzeum odbyło się spotkanie promocyjne książki dr Dariusza Piaska "Średniowiecze kościoły granitowe Pomorza Szczecińskiego i Nowej Marchii".

Spotkanie to współorganizowaliśmy z jej wydawcą Wydawnictwem Region reprezentowanym przez Pana Jarosława Ellwarta.

W imieniu Dyrektor MPM przybyłych gości powitała asystent muzealna Aleksandra Stempińska.

pracownica muzeum wita przybyłych na spotkanie gości

Fot. Jarosław Ellwart (Wydawnictwo Region)

W ramach promocji nowo wydanej publikacji autor przeprowadził wykład, podczas którego przedstawił swoją teorię dotyczącą symboliki architektury granitowej regionu, posiłkując się bogatym materiałem porównawczym w postaci zdjęć-slajdów.

autor książki prowadzi wykład

Po wystąpieniu nastąpiła bardzo interesująca, merytoryczna dyskusja, z udziałem obecnych na sali znawców tematu, badaczy i pracowników instytucji naukowych.

Serdecznie dziękujemy przybyłym gościom za udział w spotkaniu.

Dziękujemy też za owocną współpracę Wydawnictwu Region, zaś szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do autora publikacji dr Dariusza Piaska, za sprawą którego mogliśmy raz jeszcze, zupełnie z innej perspektywy spojrzeć na architekturę sakralną północno-zachodniej Polski.

publiczność w trakcie spotkania

publiczność w trakcie spotkania autorskiego

Fot. Jarosław Ellwart (Wydawnictwo Region)