Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

Sieć muzeów po obu stronach Odry - współpraca transgraniczna

Współpraca międzynarodowa pomiędzy instytucjami muzealnym, kulturalnymi i naukowymi stanowi obecnie nieodzowną część działalności każdego z ośrodków tego rodzaju. Współpraca polegająca na podejmowaniu wspólnych inicjatyw, prowadzeniu projektów, a przede wszystkim utrzymywaniu ciągłej relacji, wymianie doświadczeń i wzajemnym wsparciu, jest rzeczą niezwykle cenną, dodatkowej wartości nabiera zaś ona w miejscach w sposób geograficznie i historycznie do siebie zbliżonych.

W ramach takich właśnie, transgranicznych inicjatyw zacieśniających współpracę pomiędzy polskimi i niemieckimi instytucjami, Muzeum Pojezierza Myśliborskiego wzięło udział w projekcie "Różnorodność krajobrazu muzealnego w rejonie Odry". Projekt ma na celu m.in. umożliwić prezentacje i promocję działalności i inicjatyw muzeów funkcjonujących po obu stronach Odry.

Stąd też w naszej siedzibie dostępne są od dziś dla Państwo dwujęzyczne (polsko-niemieckie) broszury „Sztuka, kultura i różnorodność miejsc edukacji historycznej w Dolinie Dolnej Odry” wydane w ramach tej współpracy. Znajdziecie w nich Państwo m.in. mapę i opisy miejsc wartych uwagi i zwiedzenia.

Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest na stronie internetowej: https://www.schwedt.eu/de/stadtmuseum/museumsnetzwerk/museumsnetzwerk/435871

okładka informatora do projektu - tytuł a w tle dzieci malujące architekturę