Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

Przekazanie schodołazu od Firmy EKO-MYŚL Sp. z o.o.

W dniu 22 kwietnia 2021 r. gościliśmy w naszym Muzeum Panią Dyrektor Iwonę Pawlicz z Firmy EKO-MYŚL Sp. z o.o.- sponsora naszego nowego schodołazu.

dyrektor Muzeum i dyrektor Firmy EKO-MYŚL podczas przekazania schodołazu w muzealnej Galerii M

Firma ta, od wielu lat z powodzeniem funkcjonująca na naszym lokalnym rynku, chętnie wspiera różnego rodzaju inicjatywy ekologiczne oraz akcje związane z najbliższą jej tematyką gospodarki odpadami. Jako Firma społecznie odpowiedzialna, podejmuje także inne działania wspierające lokalną społeczność.

O otwartości Firmy EKO-MYŚL przekonało się nasze Muzeum, gdy zwróciliśmy się do Nich o pomoc finansową w zakupie schodołazu.

Urządzenie to, przeznaczone dla osób ze specjalnymi potrzebami - głównie osób na wózkach inwalidzkich - daje im możliwość komfortowego przemieszania się pomiędzy piętrami naszego zabytkowego budynku, tym samym pełnego korzystania z oferty Muzeum.

Firma EKO-MYŚL bez wahania odpowiedziała na nasza prośbę i zdecydowała przekazać nam środki na zakup nowego schodołazu.

Serdecznie dziękujemy Firmie EKO-MYŚL Sp. z o.o.oraz Pani Dyrektor Iwonie Pawlicz za udzielony nam sponsoring. Dzięki Państwa ofiarności nasza placówka stała się w pełni dostępna dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi i problemami w przemieszczaniu się, tym samym więc - Muzeum przyjaznym dla wszystkich zwiedzających.

dyrektor muzeum wręcza bukiet dyrektor Firmy EKO-MYŚL