Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

Otwarcie wystawy "Skrawki wyobraźni igłą zapisane"

W piątek 17 września w muzealnej Galerii „M” odbyło się otwarcie wystawy grafiki warsztatowej Ryszarda Balonia – stargardzkiego artysty, malarza, grafika, edukatora w zakresie plastyki. Jego prace znajdują się w wielu zbiorach prywatnych oraz kolekcjach instytucji w kraju i za granicą. Jest On również laureatem prestiżowych nagród w konkursach artystycznych. W roku 2012 otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Stargard za całokształt działalności na rzecz rozwoju kultury oraz upowszechniania kultury i sztuki.

Nowo otwarta wystawa czasowa „Skrawki wyobraźni igłą zapisane” prezentuje kilkadziesiąt prac artysty, wykonanych w różnych technikach graficznych, wśród których dominują akwaforty i akwatinty.

Piątkowe wydarzenie otworzyło przemówienie Dyrektor Muzeum Magdaleny Szymczyk, która przywitała przybyłych gości oraz pokrótce przedstawiła zebranym postać Ryszarda Balonia.

troje ludzi na tle ceglanej ściany - od lewej: Burmistrz, Dyrektor muzeum, Ryszard Baloń

Na zdjęciu (od lewej): Burmistrz Myśliborza Piotr Sobolewski, Dyrektor MPM Magdalena Szymczyk, artysta Ryszard Baloń. [Autorem zdjęcia jest Anna Natalia Zadroga)

Następnie głos zabrał Burmistrz Myśliborza Piotr Sobolewski. W swoim przemówieniu Burmistrz wyraził słowa uznania dla artysty, pogratulował mu dotychczasowych osiągnięć oraz życzył dalszej owocnej pracy, przekazując na Jego ręce pamiątkowy ryngraf.

Burmistrz Myśliborza wręcza pamiątkowy ryngraf Ryszardowi Baloniowi - dwaj mężczyźni na ceglanym tle

Na zdjęciu: Burmistrz Myśliborza wręcza pamiątkowy ryngraf Ryszardowi Baloniowi.

Artysta podziękował przedstawicielowi myśliborskich władz za docenienie jego twórczości, dyrekcji muzeum oraz przybyłym gościom za gorące przyjęcie oraz entuzjazm jaki wywołała możliwość oglądania przeglądowego zbioru jego prac. Pan Baloń opowiedział nieco o swojej pracy, wplatając w wypowiedź ciekawe anegdoty związane z jego dawną działalnością edukacyjną na terenie Myśliborza.

Jako ostatni głos zabrał Robert Sabadini, wiceprezes Stargardzkiego Stowarzyszenia Miłośników Sztuk Plastycznych Brama, którego Pan Ryszard jest współzałożycielem i członkiem. Swoje przemówienie poświęcił On głównie zasługom, jakie w zakresie sztuk plastycznych i ogólnie pojętej kultury ma Ryszard Baloń. Na sali obecna była również Prezes Stowarzyszenia Ludmiła Sabadini oraz prof. Marcin Majewski, Dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Stargardzie, w którego to Radzie Muzeum zasiada Ryszard  Baloń.

czworo ludzi - 3 mężczyzn i kobieta na ceglanym tle

Na zdjęciu: Wystąpienie Roberta Sabadini (przy mikrofonie), dalej stoją Burmistrz Myśliborza, Dyrektor Muzeum oraz Tadeusz Rymer.

Wystąpienie to zakończyło część oficjalną. Przybyli goście przystąpili do oglądania nowej wystawy oraz udziału w loterii, w której wygrać można było ofiarowany specjalnie na ten cel tryptyk graficzny autorstwa Pana Ryszarda. Środki zebrane z zakupionych losów artysta przekazał na cele statutowe Muzeum.

Wieczór uświetnił występ klarnecisty Tadeusza Rymera.

mężczyna grający na klarnecie na tle ceglanej ściany

Na zdjęciu: Występ muzyczny Tadeusza Rymera (klarnet).

Obecność Ryszard Balonia w piątkowym wydarzeniu dała zwiedzającym możliwość osobistego porozmawiania z Nim na temat prezentowanych grafik, choć jak twierdzi sam autor – to nie artysta powinien tłumaczyć swoje prace, a one same winny mówić do odbiorcy, nawiązywać z nim w dialog, w którym zamyka się ich sens, wciąż nabudowywany na nowo, w akcie intymnej psychicznej relacji pomiędzy grafiką a patrzącym.

Zapraszamy więc do osobistego zapoznania się z twórczością Ryszarda Balonia  odwiedzając naszą nową ekspozycję, gdzie będzie można również nabyć wybrane grafiki autora.

Wystawa potrwa do końca października.