Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

Noc Muzeów 2024

W sobotę 25 maja 2024 r. w Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu zorganizowana została Noc Muzeów. Jest to najważniejsze wydarzenie w muzealnym kalendarzu imprez, związane z obchodzonym 18 maja Międzynarodowym Dniem Muzeów. Corocznie jest ono dla naszych gości okazją do nietypowego, wieczornego zwiedzenia ekspozycji, wysłuchania tematycznych wykładów, czy wzięcia udziału w występach i koncertach organizowanych specjalnie na te jedną niezwykłą noc w roku.

Punktualnie o godz. 17:00, Noc Muzeów 2024 w MPM zainaugurowała Dyrektor Magdalena Szymczyk. Po przywitaniu przybyłych gości i przedstawieniu programu wydarzenia, skierowała Ona słowa podziękowania do pracowników muzeum, dziękując im, za codzienną pracę, pasję i zaangażowanie w krzewienie i podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego.

List gratulacyjny w imieniu Burmistrza Myśliborza Piotra Sobolewskiego oraz Rady Miejskiej odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Aleksandra Tomaszewska. Okolicznościowy bukiet od władz miejskich na ręce Dyrektor MPM  przekazała Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury Sportu i Promocji Justyna Michalak. List Gratulacyjny od władz powiatowych osobiście przekazał Starosta Myśliborski Robert Dudek. Podziękowania za wieloletnią owocną współpracę wyraził również Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrów Bartłomiej Wróbel.

Na zdjęciu (od lewej): Dyrektor MPM Magdalena Szymczyk, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Aleksandra Tomaszewska, Zastępca Naczelnika Wydziału EKSiP Justyna Michalak

Na zdjęciu: Dyrektor MPM Magdalena Szymczyk i Starosta Myśliborski Robert Dudek

Na zdjęciu: Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój Bartłomiej Wróbel i Dyrektor MPM Magdalena Szymczyk

Po uroczystym otwarciu wydarzenia nastąpiły kolejne zaplanowane na ten wieczór punkty programu. Dla zwiedzających udostępniono wszystkie muzealne ekspozycje, otwarto  warsztaty kreatywne dla najmłodszych, zaś w Galerii „M” równolegle rozpoczęły się prelekcje.

 Jako pierwsza swoją prezentację zatytułowaną   „Co mówią kości o dawnych mieszkańcach Myśliborza/Soldina?” przedstawiła dr hab. n. med. Iwona Teul z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Wystąpienie to dotyczyło badań antropologicznych nad materiałem kostnym pozyskanym z cmentarza zlokalizowanego przy Kaplicy św. Gertrudy w Myśliborzu. Zgodnie z tytułem, w jego trakcie można było dowiedzieć się, co mogą nam „powiedzieć” kości i jaka jest rola antropologii, jako nauki pomocniczej historii i archeologii.

Następnie głos zabrała dr Agnieszka Matuszewska z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykład pt. „Monumentalne cienie przeszłości. Megality – niezwykłe konstrukcje sprzed 5500 lat”, przybliżył przybyłym historię i znaczenie tych niezwykłych kamiennych form.

Po przerwie kawowej, prezentację „Cmentarz templariuszy i joanitów w Rurce. Wybrane historie” rozpoczął dr Przemysław Kołosowski (Fundacja Muzeum Templariuszy w Chwarszczanach). Prelegent opowiedział o cmentarzu templariuszy i joanitów w Rurce, przedstawiając szereg ciekawych kwestii związanych z tymże miejscem sepulkralnym oraz samą historią zakonów.

Wystąpienie to łączyło się tematycznie z rozproszoną w przestrzeni muzealnej ekspozycją strojów i uzbrojenia średniowiecznych i wczesnonowożytnych rycerzy i wojowników przygotowaną przez Joerga von Ameln. Sam rekonstruktor przebrany w strój templariusza przechadzał się po muzeum opowiadając zainteresowanym o historii zakonu oraz prezentowanych obiektach.

Ekspozycją, którą po raz pierwszy zobaczyć można było w trakcie Nocy Muzeów jest wystawa fotografii Marka Schillera „Kamienie maja znaczenie”. Wydrukowane na płótnach fotografie prezentują budowle megalityczne zlokalizowane m.in. na terenie Pojezierza Myśliborskiego. O idei przyświecającej autorowi, jego pasji do archeologii i fotografii oraz innych ciekawych kwestiach dowiedzieć mogli się nasi goście uczestniczący w oprowadzaniu autorskim po wystawie.

Spotkanie z Markiem Schillerem zakończyło część merytoryczną tegorocznej Nocy Muzeów, ustępując pola działaniom artystycznym.

Późnym wieczorem na muzealnym dziedzińcu spektakularny dance-performance wykonała Magdalena Jakubów. Ciało i gest stało się dla performerki narzędziem opowieści, narzędziem nierozerwalnie wplecionym w samą jej treść – ciała ludzkiego jako nośnika pamięci ewolucji wszechświata. Nawiązując do symboliki budowli megalitycznych uważanych za miejsca święte i magiczne, służące do odprawiania ważnych obrzędów i ceremonii, stanowiących swoistego rodzaju Axis Mundi (łac. oś świata), która łączy sferę nieba, ziemi i zaświatów, teraźniejszość i przeszłość, performance butoh rozbudzić miał refleksję nad miejscem człowieka we wszechświecie, jego trwanie i rozwój w czasie, świadome i nieuświadomione, aktywne i pasywne współistnienie i współoddziaływanie we wszechmaterii.

Chwile wytchnienia i odpoczynku po pełnym wrażeń wieczorze zapewnił Relaks Aktywny Koncert Aleksandry Habowskiej i Damiana Znaczko zagrany w Galerii „M”.

 

Dziękujemy wszystkim gościom, którzy zechcieli być z nami w trakcie Nocy Muzeów 2024.

Dziękujemy przedstawicielom władz samorządowych, instytucji i stowarzyszeń, których obecność jest dla nas oznaką wsparcia i gotowości do kontynuowania współpracy.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia – prelegentom i artystom, dzięki którym tegoroczna Noc Muzeów stała się imprezą różnorodną i ciekawą, imprezą która na długo pozostanie w pamięci wszystkich w niej uczestniczących gości.

Galeria zdjęć