Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

Myśliborska Pracownia Ceramiczna

Myśliborska Pracownia Ceramiczna działająca przy Muzeum Pojezierza Myśliborskiego mieści się w budynku byłego Gimnazjum, przy ul. Pionierów 13.

Jej działalność zainaugurowano podczas Nocy Muzeów 18 maja 2019 r.

Utworzenie pracowni wiązało się z inicjatywą do Budżetu Obywatelskiego, skąd pozyskano środki na jej wyposażenie – piec do wypału ceramiki, koła garncarskie i inne drobne sprzęty niezbędne do pracy z gliną.

W pracowni organizowane są stałe, nieodpłatne zajęcia z ceramiki: trzy razy w tygodniu zajęci przeznaczone dla dzieci i trzy razy w tygodniu warsztaty z osobami dorosłymi.. Zajęcia prowadzone są przez etatowego pracownika muzeum (ceramika) oraz wolontariuszkę z wieloletnim doświadczeniem w pracy z gliną.

Warsztaty cieszą się zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta i maja stałą listę uczestników. Podczas warsztatów uczestnicy poznają tajniki pracy z gliną - od przygotowania materiału, poprzez jego formowanie, kształtowanie, wygładzanie, zdobienie, aż do końcowego szkliwienia i wypału. Zaznajamiają się oni przy tym z różnymi technikami i wykorzystywanymi w ceramice narzędziami.

Oprócz cyklicznych, planowanych zajęć, odbywają się również dodatkowe warsztaty tematyczne, prowadzone okazjonalnie, np. dla dzieci wypoczywających w Domu Wczasów Dziecięcych.