Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

Muzeum lauretem konkursu

Niezmiernie miło nam poinformować, iż nasze Muzeum zostało laureatem ogólnopolskiego konkursu "Odkryj swój skarb", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, zdobywając trzecią najwyższą punktację w kategorii "Organizacje".

dyplom dla muzeum

Konkurs miał na celu wyłonić najlepsze, najbardziej kreatywne działania, promujące lokalne dziedzictwa  materialne i niematerialne polskich miast i miasteczek. Innowacyjne działania podejmowane przez ich twórców rozbudzić mają zainteresowanie małymi miejscowościami i ich otoczeniem, aktywizować  mieszkańców oraz stawać się bodźcem do rozwoju świadomej turystyki, zorientowanej na „lokalności” warte poznania.

Więcej informacji na temat konkursu oraz listy laureatów dostępne są na stronie internetowej Organizatora: http://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/odkryj-swoj-skarb/aktualnosci/wyniki-2021

strona tytułowa prezentacji naszego projektu - tytuł, zdjęcie talerza ceramicznego, logo muzeum

Nasz nagrodzony projekt poświęcony był ceramice myśliborskiej i nosił tytuł "Kurka na talerzu - ceramiczne dziedzictwo Myśliborza".  

Dziękujemy wszystkim, którzy brali aktywny udział w naszych działaniach, m.in. uczęszczając na warsztaty ceramiczne i lekcje muzealne - dzięki Państwa zaangażowaniu udało nam się zrealizować konkursowy projekt i wygrać!

kolaż slajdów z prezentacji do konkursowego projektu