Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

Koordynator dostępności

Zarządzeniem nr 10/2020 Dyrektor Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu z dnia 30 września 2020 r. powołani zostali Koordynatorzy ds. dostępności.

Koordynatorami ds. dostępności w Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu są Dagmara Kozłowska i Aleksandra Stempińska.

Do zadań Koordynatorów ds. dostępności należy w szczególności:

  • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696 z późn. zm.),
  • monitorowanie działalności Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • przedstawianie Dyrektor Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań,
  • sporządzanie raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe Koordynatorów:

Dagmara Kozłowska

Aleksandra Stempińska

Ul. Boh. Warszawy 74

74-300 Myślibórz

tel. 95 747 24 48

e-mail: muzeum.mysliborz@gmail.com