Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

Konferencja naukowa

13 października miała miejsce konferencja naukowa „Templariusze: Myślibórz na Szlaku Templariuszy", organizowana przez Muzeum Pojezierza Myśliborskiego oraz Stowarzyszenie Szlak Templariuszy przy współpracy z Gminą Myślibórz.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali wybitni badacze tematyki związanej z zakonem templariuszy z różnych stron naszego kraju. Zgłoszone przez prelegentów tematy wykładów były zapowiedzią niezwykle bogatych merytorycznie i różnorodnych wystąpień.

Konferencję rozpoczęło przywitanie zebranych gości oraz krótkie wprowadzenie, którego dokonali organizatorzy – Dyrektor MPM Magdalena Szymczyk oraz Prezes Stowarzyszenia Szlak Templariuszy Tomasz Sajko.

`

Wśród zaproszonych gości na sali obecni byli Starosta Myśliborski – Andrzej Potyra oraz reprezentująca Gminę Myślibórz Justyna Michalak – zastępca Naczelnika Wydziału EKSiP Urzędu Miejskiego w Myśliborzu. Na jej ręce Tomasz Sajko przekazał dyplom z podziękowaniami za pomoc w organizacji konferencji dla Burmistrza Myśliborza  Piotra Sobolewskiego. Oficjalne podziękowania  Prezes Stowarzyszenia skierował też do Dyrektor Muzeum, wyrażając przy tym nadzieję na dalszą owocną współpracę, której początkiem stała się zarówno konferencja naukowa, jak i poprzedzająca ją wystawa czasowa eksponowana w Galerii „M”.

Moderatorem myśliborskiej konferencji był Błażej Skaziński, kierownik gorzowskiej Delegatury Lubuskiego Konserwatora Zabytków, jak również vice prezes Stowarzyszenia Szlak Templariuszy.

Pierwszym z prelegentów był dr Marcin Gomółka, który zaprezentował referat poświęcony początkom zakonu templariuszy na ziemiach polskich - „Pochodzenie myśliborskich templariuszy. Wokół początków zakonu na ziemiach polskich”.

Kolejno głos zabrał dr Krzysztof Wroński z Uniwersytetu Gdańskiego z prezentacją dotyczącą walorów obronnych siedzib templariuszy na terenie dawnego pogranicza śląsko-pomorsko-wielkopolskiego.

W sposób szczególny, bliski myśliborzanom był temat wykładu dra Kamila Wasilkiewicza z UAM w Poznaniu - „Siedziba templariuszy w Myśliborzu (ok. 1238-1262). Historia, lokalizacja, perspektywy badawcze”.

Pierwszy  panel wykładowy zakończyło wystąpienie Błażeja Skazińskiego omawiającego architekturę kaplicy templariuszy w Chwarszczanach.

Przed przerwą kawową nie zabrakło również czasu na dyskusję i wymianę spostrzeżeń dotyczących omawianych zagadnień. W jej trakcie głos chętnie zabierali zarówno sami prelegenci, jak i przybili goście.

Pierwszym wystąpieniem po przerwie był wykład zatytułowany „La Villedieu – (pierwo)wzór z Ile-de-France dla kościoła templariuszy w Chwarszczanach” Sławomira Majocha z Muzeum na Wawelu.

Następnie swoje referaty zaprezentowali Paweł Moszczyński – „Rekonstrukcja zabudowy dawnej domeny w Chwarszczanach w świetle źródeł kartograficznych” – oraz dr Marceli Tureczek z UZ w Zielonej Górze – „Dzwon z Dargomyśla – domniemany zabytek z czasów templariuszy”.

(autor zdjęcia: Tomasz Sajko)

Ostatnim z prelegentów biorących udział w konferencji był dr Marian Małecki z UJ w Krakowie, omawiający tzw. krzyż graniczny templariuszy z Templewa na Ziemi Lubuskiej.

Zamykająca konferencję gorąca dyskusja dotyczyła zarówno tematyki poruszanej w drugim panelu wykładowym, jak i zagadnień prezentowanych i omawianych podczas całego wydarzenia. Dyskusja ta, podobnie jak różnorodność referatów prezentowanych w trakcie konferencji, doskonale unaoczniła fakt, jak szerokim i niezwykle interesującym zagadnieniem jest historia i działalność zakonu templariuszy.

Na zakończenie wydarzenia Dyrektor MPM Magdalena Szymczyk serdecznie podziękowała prelegentom za udział w konferencji, odwiedzenie naszego miasta i przedstawienie zebranym niezwykle ciekawych referatów będących owocem ich wieloletnich, naukowych dociekań. Dyrektor muzeum zapowiedziała również ukazanie się publikacji pokonferencyjnej, zawierającą wszystkie prezentowane tematy.

Osobne podziękowania skierowane zostały również do licznie zebranego audytorium, dzięki któremu konferencja „Templariusze: Myślibórz na Szlaku Templariuszy" stała się sukcesem nie tylko pod względem naukowym, ale i frekwencyjnym.