Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

II tom Rocznika Muzeum Pojezierza Myśliborskiego "Civitas et museum" już w sprzedaży

W kwietniu tego roku ukazał się II tom Rocznika Muzeum Pojezierza Myśliborskiego " Civitas et museum".

Podobnie, jak miało to miejsce w publikacji inaugurującej cykl wydawniczy, również II tom Rocznika... podzielony został na dwa tematyczne działy - CIVITAS i MUSEUM, w których znajdą Państwo teksty naukowców, badaczy, regionalistów oraz muzealników dotyczące lokalnej historii. W książce zamieszczona została również relacja podsumowująca działalność Muzeum w 2022 r. wraz z galeria zdjęć. 

Spis treści:

Magdalena Szymczyk, Wstęp, s.5

CIVITAS

Bartosz Kontny, Znad Odry nad Ren? Rozważania na temat schyłku grupy lubuskiej w świetle znalezisk uzbrojenia, s.9

Marek Schiller, W 100. rocznicę odkrycia cmentarzysk kurhanowych w powiecie myśliborskim, s.53

Henryk Konkel, Utworzenie archidiakonatu myśliborskiego w 1344 r., s.61

Marek Karolczak, „Afera spirytusowa”, czyli… konflikt między Stanisławem Schillerem, Pełnomocnikiem Rządu RP na Obwód Myślibórz, a chor. Henrykiem Manesem, p.o. kierownikiem Powiatowego (Obwodowego) Urzędu Bezpieczeństwa w Myśliborzu, w okresie od 3 XI 1945 r. do 24 I 1946 r., s.77

Dagmara Kozłowska, Myślibórz za kadencji Antoniego Krużyńskiego, s.103

Aleksandra Stempińska, Tam, gdzie diabeł mówi dobranoc. Legendy i wierzenia dotyczące zjawisk nadprzyrodzonych w Soldinie/Myśliborzu i okolicach, s.129

MUSEUM

Magdalena Szymczyk, Wstępne wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych na rynku w Myśliborzu, s.145

Aleksandra Stempińska, Działalność Muzeum w 2022 r., s.159

GALERIA, s.169

okładka książki - czarna ze zdjęciem szkieletu konia i białym tytułem

II tom Rocznika Muzeum Pojezierza Myśliborskiego „Civitas et museum” można nabyć w siedzibie naszego muzeum lub zamówić przesyłkę, kontaktując się wcześniej mailowo z pracownikami MPM. Cena 45 zł.