Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

I spotkanie V Akademii Małego Plastyka

Spotkaniem ze starszakami z Przedszkola Publicznego nr 1 „Zielona Dolinka” w Myśliborzu rozpoczęliśmy 12 października tegoroczną edycję Akademii Małego Plastyka. I

Akademia Małego Plastyka jest to program zajęć muzealnych, odbywających się w danym roku szkolnym od października do czerwca, którego odbiorcami są dzieci w wieku przedszkolnym. W ich trakcie, najmłodsi poznają w przystępnej formie krótkiego wykładu, elementy historii powszechnej i regionalnej, etnografii, archeologii, a także legendy. Główną częścią zajęć są tematyczne warsztaty plastyczne, podczas których dzieci oddają w języku form i barw swoje wyobrażenia na temat wcześniej usłyszanych opowieści, doskonaląc przy tym swoje umiejętności plastyczne, motoryczne oraz uważność i dokładność.

Tegoroczna Akademia jest piątą, po rocznej przerwie spowodowanej epidemią COViD19, odsłoną programu. Satysfakcję z możliwości organizowania kolejnej edycji Akademii Małego Plastyka, wyraziła także Dyrektor Muzeum Magdalena Szymczyk, witając przybyłe do naszej placówki dzieci oraz ich opiekunów i życząc najmłodszym ciekawych, bogatych w doświadczenia zajęć.

Dyrektor Muzeum wita dzieci

Następnie przedszkolaki wysłuchały legendy o św. Jerzym walczącym ze smokiem, poznały nieco faktów z życia rycerzy oraz ich bojowy ekwipunek. Opowieści te niezwykle pobudziły ich wyobraźnię, gdyż wszystkie maluchy z wielką werwą  przystąpiły do podjęcia się ich plastycznych wyobrażeń. Tak powstały niezwykle kolorowe, bogate w szczegóły, rysunki pastelowe.

dzieci siedzą przy stolikach i rysują

grupa dzieci pozuje do zdjęcia ze swoimi rysunkami

W nagrodę za rzetelną pracę dzieci mogły poczuć się jak prawdziwy rycerz i spróbować swoich sił podnosząc replikę miecza.

dziewczynka podnosi replikę miecza podawaną przez pracownika muzeum