Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

Grant w programie Rozgrzewamy Polskie Serca dla MPM

W ubiegłym tygodniu Muzeum Pojezierza Myśliborskiego zostało ogłoszone laureatem ogólnopolskiego programu grantowego ROZGRZEWAMY POLSKIE SERCA organizowanego na zlecenie Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza.

Nasz projekt zatytułowany "Ulepieni z jednej gliny - ceramiczne dziedzictwo Myśliborza odkryte na nowo" wybrany został spośród kilkuset zgłoszonych projektów z całej Polski i wraz z kilkoma innymi zwycięskimi pomysłami otrzyma wnioskowany grant.

Niezmierni cieszy nas zarówno sam fakt otrzymania grantu i dostrzeżenia przez Organizatora potencjału, jaki drzemie w projekcie, jak również perspektywa zorganizowania dzięki uzyskanym środkom wspaniałych zajęć i wydarzeń skoncentrowanych wokół materialnego dziedzictwa naszego miasta. 

O wszystkich planowanych i realizowanych działaniach będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej oraz stronie Muzeum na Facebook`u.

Więcej informacji o programie rozgrzewamy Polskie Serca znajdą Państwo tutaj: https://rozgrzewamypolskieserca.pl/

screen strony programu- mapa woj. zachodniopomorskiego z zaznaczonym Myśliborzem

Print-Screen ze strony internetowej Programu - mapa grantobiorców z woj. zachodniopomorskiego

Skrócony opis naszego projektu (dostępny również na stronie internetowej Programu):

Projekt "Ulepieni z jednej gliny - ceramiczne dziedzictwo Myśliborza odkryte na nowo" w pełni odnosił się do lokalnego dziedzictwa kulturowego – do materialnej spuścizny nowożytnego warsztatu ceramicznego i kaflarskiego działającego w naszym mieście na przestrzeni XV- XIX w.

Pozostałości nowożytnego warsztatu odkryte zostały przez archeologów w latach 90 XX w. Jak udało się ustalić, był to najprężniej działający warsztat na terenie Nowej Marchii Brandenburskiej. pozyskane stamtąd przedmioty w pełni wpisują się we współczesne im tendencje artystyczne panujące w całej Europie Zachodniej. Wraz z dobrym stanem ich zachowania, czyni to z nich bardzo ciekawy przykład poziomu warsztatu rzemiosła artystycznego z terenu Nowej Marchii i Księstwa Pomorskiego.

Artefakty pochodzące z wykopalisk przechowywane są i częściowo prezentowane w Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myślibórz.

Celem projektu jest wskrzeszenie pamięci dotyczącej tego niezwykle ważnego elementu historii materialnej i kulturowej naszego miasta – jego niegdysiejszej dumy – największego tego typu warsztatu produkcji ceramiki w Nowej Marchii Brandenburskiej.

Obok działań mających na celu poszerzanie wiedzy na temat myśliborskiej ceramiki nowożytnej – tu planowany jest przeprowadzenie w ramach projektu otwartego wykładu poświęconego tej tematyce oraz lekcji muzealnych dla dzieci i młodzieży - głównym celem projektu jest wskrzeszenie w Myśliborzu produkcji ceramicznej, choć w symbolicznym ograniczonym wymiarze, w oparciu o działania skupione wokół współcześnie istniejącej pracowni ceramicznej.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną warsztaty ceramiczne dla mieszkańców, jak również dla zorganizowanych grup turystów przybyłych do Myśliborza (głównie dzieci i młodzież). Warsztaty dla mieszkańców gminy odbywać się będą w dwu sekcjach – dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na wykluczenia społeczne. Będą one miały charakter stały, cykliczny, uwzględniając ewaluację działań wraz ze wzrostem umiejętności i wiedzy grup. Bazą wyjściową dla zajęć stanie się nowożytna ceramika myśliborska, stanowiąca źródło wzorów, kolorystyki etc. przy jednoczesnym pozostawieniu dużego marginesu wolności twórczej dla adeptów rzemiosła. Incydentalne warsztaty ceramiczne oferowane będą również turystycznym grupą zorganizowanym, np. koloniom wypoczywającym w naszym mieście. Spotkania takie staną się nie tylko doskonała formą spędzania wolnego czasu, ale i szansą na zaznajomienie osób przyjezdnych z lokalnym dziedzictwem kulturowym i historią Myśliborza, w przystępnej, kreatywnej formie zajęć plastycznych.

Dodatkowym elementem projektu będzie rozszerzenie ekspozycji nowożytnej ceramiki myśliborskiej pochodzącej z prac wykopaliskowych, prezentowanej w Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu. Rozbudowana, nowoczesna wystawa będzie niewątpliwie istotną atrakcją turystyczną i szansą na promocję ceramiki jako historycznego produktu lokalnego i ważnego elementu regionalnego dziedzictwa. Ekspozycja taka posłuży również współczesnym twórcom, m.in. uczestnikom zajęć prowadzonych w ramach projektu, jako inspiracja dla własnych wyrobów z gliny.

Stanie się ona także materiałem pokazowym dla uczestników wykładu i lekcji muzealnych wpisanych w założenia niniejszego projektu.