Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

Doroczny Przegląd Plastyki Myśliborskiej - Myślibórz 2024

W piątek 15 marca odbyło się uroczyste otwarcie Dorocznego Przeglądu Plastyki Myśliborskiej – Myślibórz 2024. Wśród licznie przybyłych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych – Burmistrz Myśliborza Piotr Sobolewski, Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój Bartłomiej Wróbel, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Antczak, Sekretarz Gminy Ewa Furkiewicz, a także przedstawiciele lokalnych instytucji i stowarzyszeń.

Przegląd zainaugurowała Dyrektor MPM Magdaleny Szymczyk. W trakcie wystąpienia Pani Dyrektor zwróciła uwagę na niesłabnącą popularność, jaką wystawa ta cieszy się wśród lokalnych artystów. W roku bieżącym swoje prace zgłosiło 38 twórców, reprezentujących różne dziedziny – malarstwo, rysunek, rzeźbę oraz ceramikę. Przegląd, jako pierwsza impreza muzealna w nowym roku kalendarzowym, tradycyjnie jest także okazją do podsumowania działalności muzeum w roku poprzednim i zaprezentowania zgromadzonym gościom szerokiego spektrum aktywności kulturalno-naukowych i społeczno-rozrywkowych podejmowanych przez pracowników.

dyrektor muzeum przemawia

Po przemówieniu Dyrektor MPM, głos zabrał Burmistrz Myśliborza Piotr Sobolewski, dziękując artystom za liczny udział w Przeglądzie i chęć dzielenia się owocami swojej artystycznej pasji z publicznością. Burmistrz Myśliborza podziękował również Dyrektor i pracownikom muzeum za przygotowanie wystawy oraz całokształt działalności kulturalnej.

Burmistrz Myśliborza przemawia

Następnie przystąpiono do wręczenia pamiątkowych dyplomów dla uczestników, a także nagród dla tych twórców, których prace w sposób szczególny zasłużyły na wyróżnienie.

Laureatami  Dorocznego Przeglądu Plastyki Myśliborskiej – Myślibórz 2024 zostali:

Nagroda Burmistrza Myśliborza – Małgorzata Pieczyńska, Eugeniusz Bohun

nagrodzeni pozują do zdjęcia z władzami miasta

Nagroda Przewodniczącego Rady Miejskiej w Myśliborzu – Zygmunt Jakubiszyn

nagrodzony odbiera nagrodę

Nagroda Sekretarz Gminy Myślibórz – Wiesław Słoboda

nagrodzony odbiera nagrodę z rąk Sekretarz Gminy

Nagroda Dyrektor MPM – Iwona Woźniak, Wojciech Kasprzak, Gabriela Baczuń, Adrianna Brzostowska, Wiktoria Bielińska, Antoni Simiński

nagrodzony odbiera nagrodę z rąk dyrektor muzeum

nagrodzona młodzież pozuje do zdjęcia

Nagroda Dyrektor MOK – Aneta Kubacka

nagrodzona odbiera nagrodę

Nagroda Dyrektor MiPBP – Joanna Pęksyk

dyrektor biblioteki wręcza nagrodę

Nagroda Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój – Czesław Trautman

laureat nagrody burmistrza Trzcińska-Zdrój odbiera nagrodę

Po zakończeniu części oficjalnej przybyli goście mieli okazję swobodnie obejrzeć prace przeglądowe, porozmawiać z artystami oraz wziąć udział w wyborze twórcy, który ich zdaniem zasłużył na wyróżnienie. Po komisyjnym podliczeniu głosów wyłoniono laureatkę Nagrody Publiczności – została nią Diana Sienkiewicz.

burmistrz wręcza dyplom laureatce nagrody publiczności

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na piątkowe wydarzenie gościom, dziękujemy artystom za zainteresowanie Przeglądem, a laureatom raz jeszcze gorąco gratulujemy wspaniałych dzieł.

* Za udostępnienie fotografii z wydarzenia serdecznie dziękujemy Panu Arturowi Sawickiemu.