Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

Doroczny Przegląd Plastyki Myśliborskiej - Myślibórz 2023

4 marca w sali wystawowej Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu odbyło się uroczyste otwarcie Dorocznego Przeglądu Plastyki Myśliborskiej – Myślibórz 2023.

W sobotnie popołudnie liczna publiczność, zaproszeni goście oraz artyści, których prace znalazły się na ekspozycji, zgromadzili się w Galerii „M”, aby wspólnie świętować otwarcie największej i najważniejszej wystawy lokalnej sztuki i rękodzieła. Rekordowa liczba uczestników Przeglądu, który w roku bieżącym zgromadził prace 43 malarzy, rysowników, rzeźbiarzy, ceramików oraz przedstawicieli innych dziedzin rzemiosła artystycznego, jest najlepszym dowodem rangi, jaką wystawa organizowana przez myśliborskie Muzeum zyskała przez lata jej funkcjonowania w kalendarzu imprez kulturalnych naszego miasta, ciesząc się ogromnym zainteresowaniem publiczności i estymą wśród samych twórców.

Przegląd zainaugurowało przemówienie Dyrektor Muzeum  Magdaleny Szymczyk. Powitała ona przybyłych gości i zgodnie z tradycją – jako, że Przegląd stanowi pierwszą wystawę nowego roku kalendarzowego -  podsumowała działalność kierowanej przez nią instytucji w roku 2022. Wśród najważniejszych dokonań Muzeum wspomniane zostało m.in. ukazanie się pierwszego tomu rocznika muzealnego „Civitas et museum. Rocznik Muzeum Pojezierza Myśliborskiego”, jak również fakt organizacji szeregu bardzo interesujących wykładów, których prelegentami byli uznani badacze i specjaliści – prof. Edward Rymar, dr hab. prof. US Radosław Skrycki, dr hab. prof. US. Marcin Majewski, Błażej Skaziński (WKZ Gorzów Wlkp.).  Pani Dyrektor zaznaczyła również niezwykle istotny fakt prowadzenia w roku ubiegłym badań archeologicznych na terenie Rynku Miejskiego w Myśliborzu. Znaleziska dokonane w ich wyniku znacznie pogłębiły wiedzę na temat historii i urbanistyki naszego miasta na przestrzeni wieków.

grupa ludzi pozuje do zdjęcia - 2 kobiety i 5 mężczyznNa zdjęciu (od lewej): Wójt Gminy Boleszkowice Marek Czypar, Arkadiusz Janowicz, Sekretarz Gminy Trzcińsko-Zdrój Aneta Dziedzic, Dyrektor MPM Magdalena Szymczyk, Burmistrz Myśliborza Piotr Sobolewski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Myśliborzu Marek Antczak, instruktor muzealny Janusz Moraczewski.

Następnie głos zabrał Burmistrz Myśliborza Piotr Sobolewski, który odniósł się do wartości, jaką dla każdego człowieka stanowi możliwość kontaktu ze sztuką, przebywania w jej otoczeniu i zgłębiania prac, będących wyrazem, tak indywidualnych możliwości, jak i „wewnętrznej konstrukcji” artysty-twórcy.

Po przemówieniach przystąpiono do wręczania dyplomów uczestnictwa oraz kolejnych nagród. Tegorocznymi laureatami zostali:

Magdalena Witera, Wiesław Słoboda – Nagroda Burmistrza Myśliborza

Burmistrz Myśliborza pozuje do zdjęcia z laureatami jego nagrody

Marek Stanisławski – Nagroda Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

przedstawicielka władz Trzcińska-Zdrój wręcza nagrodę malarzowi

Krystyna Mierzejewska - Nagroda Przewodniczącego Rady Miejskiej w Myśliborzu

Przewodniczący Rady Miejskiej wręcza nagrodę malarce

Aneta Borysewicz, Krystyna Makowska, Wiesław Heluszka, Kazimierz Michnik – Nagroda Dyrektor MPM

Dyrektor muzeum wręcza nagrodę malarceDyrektor muzeum wręcza nagrodę rzeźbiarzowi, Burmistrz podaje mu dłoń

Jerzy Cholewa – Nagroda Dyrektor MOK

Marta Trzepańska – Nagroda Dyrektor MiPBP w Myśliborzu

Pracownia Ceramiczna pod „8-ką” – Nagroda Prezesa Stowarzyszenia „Z Biegiem Myśli”

przewodniczący stowarzyszenia wręcza nagrodę instruktorce ceramiki, obok uczestniczki warsztatów

W trakcie wernisażu drogą głosowania wyłoniono również laureatkę Nagrody Publiczności – została nią Diana Czerwińska.

Po zakończeniu części oficjalnej przybyli goście mogli podziwiać tegoroczne prace przeglądowe, porozmawiać z ich autorami, a także wziąć udział w loterii, w której do wygrania były dwie prace myśliborskich artystów – akwarela Wiesława Słobody oraz witraż Eugeniusza Bohuna.

publiczność zwiedzająca nowo otwartą wystawę

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim artystom biorącym udział w Dorocznym Przeglądzie Plastyki Myśliborskiej – Myślibórz 2023, których prace mamy przyjemność podziwiać w muzealnej Galerii „M”. Szczególne gratulacje kierujemy do laureatów Przeglądu, których indywidualny rozwój twórczy zaowocował dziełami zasługującymi na dostrzeżenie i wyróżnienie.

Serdeczne podziękowania kierujemy również do władz naszego miasta – Burmistrza Myśliborza Piotra Sobolewskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Marka Antczaka oraz wszystkich osób których praca i okazywane nam wsparcie umożliwiają coroczną organizację Przeglądu.

Wyrazy wdzięczności kierujemy także do Sekretarz Gminy Trzcińsko-Zdrój Anety Dziedzic oraz Wójta Gminy Boleszkowice – Marka Czypara, których obecność w trakcie Przeglądu podkreśliła jego ponadmiejski, regionalny charakter.

Dziękujemy Wszystkich przybyłym na otwarcie Przeglądu Gościom, a tych z Państwa, którzy nie byli z nami w jego trakcie zapraszamy serdecznie do Muzeum na indywidualne zwiedzanie wystawy.

Wystawę prac z Dorocznego Przeglądu Plastyki Myśliborskiej - Myślibórz 2023 oglądać będzie można do 5 maja br.

* Autorem zdjęć zamieszczonych w relacji i galerii jest Pan Artur Sawicki. 

Video-relacja z wydarzenia Telewizji TVB24