Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

Dni Litewskie - 90 rocznica lotu S. Dariusa i S. Girėnasa

Dni Litewskie odbywające się w naszym mieście dla upamiętnienia 90 rocznica lotu Steponasa Dariusa i Stasysa Girėnasa, były dla naszego Muzeum szczególnym czasem polsko-litewskich spotkań.

Poza głównymi obchodami odbywającymi się w pszczelnickim lesie, dla naszych gości przygotowano szereg ciekawych atrakcji, wśród których znalazły się także inicjatywy muzealne.

Już w piątek mieliśmy okazję poprowadzić wraz ze Stowarzyszeniem „Z Biegiem Myśli” wycieczkę miejskim szlakiem zabytków, zakończoną pasowaniem na damę lub woja Tarczy Woja Myślibora. Gości z Rejonu Orańskiego pasował Burmistrz Myśliborza Piotr Sobolewski.

dwóch mężczyzn w trakcie pasowania do Tarczy Woja Myślibora

Burmistrz Myśliborza Piotr Sobolewski pasuje Mera Rejonu Orańskiego Algisa Kašėtę na woja Tarczy Woja Myślibora.

Wieloosobowa delegacja Rejonu Orańskiego pozuje pod myśliborskim ratuszem

Delegacja Rejonu Orańskiego pod myśliborskim ratuszem w trakcie zwiedzania miasta.

W sobotę w  trakcie podpisania listu intencyjnego dotyczącego partnerstwa i współpracy pomiędzy Miastem i Gminą Myślibórz a Rejonem Orańskim na Litwie Burmistrz Myśliborza Piotr Sobolewski oraz Dyrektor MPM Magdalena Szymczyk złożyli oficjalne podziękowania Pani Krystynie Korkuć Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej, Polesia - „Świteź”, wieloletniej tłumaczce w trakcie obchodów rocznicowych w Pszczelniku oraz aktywnej działaczce na rzecz przyjaźni polsko-litewskiej. Pani Krystyna Korkuć wraz z Panem Robertasem Vareiką podjęli się tłumaczenia na język litewski tekstów w pamiątkowym albumie wydanym z okazji 90-rocznicy lotu Dariusa i Girėnasa.

podziękowania pani Korkuć składa dyrektor muzeum i burmistrz

Na zdjęciu: Dyrektor MPM Magdalena Szymczyk, Krystyna Korkuć, Burmistrz Myśliborza Piotr Sobolewski, Mer Rejonu Orańskiego Algis Kašėta.

W godzinach popołudniowych w Kaplicy św. Gertrudy zorganizowana została retrospektywna wystawa prezentująca obrazy powstałe w trakcie plenerów malarskich „Ikary Wolności”, odbywających się w 2008 i 2009 r. Na otwarcie wystawy przybyła delegacja z Miasta Kowno.

ekspozycja obrazów we wnętrzu

goście i gospodarze rozmawiają w trakcie otwarcia wystawy - w tle obrazy

zwiedzanie ekspozycji - gości oprowadza burmistrz Myśliborza

Kontemplację obrazów nawiązujących do historii lotników litewskich uświetnił występ harfistki, pani Anety Dobropolskiej.

harfistka gra na antresoli

Niedziela była dniem głównych uroczystości i wizyty głów państwa – Prezydenta Polski Andrzeja Dudy oraz Prezydenta Litwy – w pszczelnickim lesie, przy pomniku upamiętniającym miejsce katastrofy Lituaniki. Reprezentująca nasze muzeum Dyrektor Magdalena Szymczyk miała zaszczyt asystować Prezydentom w trakcie wpisu do księgi pamiątkowej w muzealnej izbie pamięci, mieszczącej się w chacie żmudzkiej, nieopodal pomnika lotników.

prezydenci wpisują się do księgi pamiątkowej

Prezydenci Polski i Litwy w trakcie wpisu do księgi pamiątkowej izby muzealnej w Pszczelniku.

księga pamiątkowa z wpisami prezydentów

Księga pamiątkowa z wpisami prezydentów.

Zebranym na uroczystościach gościom wręczone zostały pamiątkowe publikacje „Oni nadal lecą…90 rocznica lotu Dariusa i  Girėnasa” wydane specjalnie z okazji rocznicy, prezentujące historię bohaterskiego czynu pilotów Lituaniki oraz działań podejmowanych dla krzewienia pamięci o nich, w miejscu, gdzie ich lot został tragicznie przerwany – w pszczelnickim lesie oraz w pobliskim Myśliborzu.  Wydawcami tej ważnej pozycji albumowej jest Gmina Myślibórz oraz nasze Muzeum.

W poniedziałkowe przedpołudnie muzealne ekspozycje zwiedzali przedstawiciele Rejonu Kowieńskiego. Wśród przybyłych gości był również Pan Valerijonas Senvaitis –wieloletni Mer Rejonu Kowieńskiego, który podzielił się z nami interesującymi wiadomościami dotyczącymi budowy monumentu w Pszczelniku oraz pamiątkowymi zdjęciami.

pamiątkowe zdjęcie dyrektor MPM, pana Senvaitisa i dyrektora ZSiPO w Myśliborzu

Na zdjęciu: Dyrektor MPM Magdalena Szymczyk, Valerijonas Senvaitis, Dyrektor ZSiPO im. Dariusa i Girėnasa w Myśliborzu Rafał Skowron. 

Obchody 90 rocznicy lotu Steponasa Dariusa i Stasysa Girėnasa, z wizytą Prezydentów Polski i Litwy oraz wieloosobowymi delegacjami miast partnerskich, stanowiące bezprecedensowe międzynarodowe wydarzenie, z pewnością na długo zapiszą się w historii naszego miasta i regionu.