Archiwalna Strona Ośrodek Edukacji Plastycznej - Muzeum Pojezierza Myśliborskiego

       Mieści się  w Kaplicy św. Gertrudy przy ul. Lipowej zaadaptowanej w tym celu w 1979r.

       W ośrodku prowadzone są zajęcia:

• z dziećmi i młodzieżą, które rozwijają wrażliwość i umiejętności plastyczne, przygotowują do egzaminów do liceów i na wyższe uczelnie plastyczne ,

• z osobami amatorsko uprawiającymi sztuki plastyczne.

      Ośrodek Edukacji Plastycznej sprawuje opiekę merytoryczną i organizacyjną nad Myśliborskim Klubem Plastyka, jest organizatorem wystaw, a także bierze udział w konkursach plastycznych.

     Ośrodek jest czynny w godzinach :   środa 9-17,

                                                            piątek 11-19,

                                                            sobota 9-15.

Archiwalna Strona