Archiwalna Strona Publikacje muzealne - Muzeum Pojezierza Myśliborskiego

„Civitas et museum. Studia z dziejów Myśliborza z okazji 50-lecia Muzeum Pojezierza Myśliborskiego”

redakcja: Radosław Skrycki, Magdalena Szymczyk

Publikacja wydana w 2017 r. stanowiąca zbiór tekstów dotyczących szeroko pojętej historii Myśliborza i okolic, których autorami są badacze, pracownicy naukowi uniwersytetów oraz regionaliści zafascynowani dziejami naszych ziem. W pozycji tej znaleźć można informacje na temat badań archeologicznych, teksty  historyczne i polityczno-społeczne oraz dociekania ikonograficzne. Jako publikacja jubileuszowa „Civitas et museum” zawiera również omówienie historii naszego muzeum oraz szczegółowy spis podejmowanych  weń działań wystawienniczych.

Spis treści:

Szymczyk Magdalena: 50 lat Muzeum Pojezierza Myśliborskiego, s. 6-15.

Szymczyk Magdalena: Stan i perspektywy badań archeologicznych w Myśliborzu, s. 16-25.

Gierke Michał: Myślibórz jako modelowy przykład średniowiecznego miasta nowego typu, s. 26-33.

Rymar Edward: Metropolitarny charakter Myśliborza w nowej Marchii (XIV-XVI w.), s. 34-45.

Skrycki Radosław: Kartograficzny obraz ziemi myśliborskiej w okresie nowożytnym, s. 46-60.

Gut Paweł: Organizacja władz miejskich Myśliborza według regulaminów ratuszowych 1729 i 1792 roku, s. 61-71.

Ewa Gwiazdowska: Dawna ikonografia dokumentem dziejów Myśliborza, s. 72-79.

Karolczak Marek: Przegląd bibliografii ziemi myśliborskiej w latach 1945-2017, s. 80-107.

Karolczak Marek: Działalność wystawiennicza Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w latach 1966-2017, s. 106-116

Galeria, s. 117-199

Cena: 50 zł

 

„Myśliborska grzechotka-pisanka, zabawka, przedmiot, instrument?”

redakcja: Magdalena Szymczyk, Agnieszka Jobke-Fus

Publikacja będąca  owocem konferencji naukowej zorganizowanej przez nasze Muzeum w roku 2019 z okazji odnalezienia na terenie Pojezierza Myśliborskiego wyjątkowego zabytku archeologicznego – wczesnośredniowiecznej pisanki-grzechotki.

Publikacja przedstawia  referaty wygłoszone w trakcie konferencji przez wybitnych naukowców i badaczy z wiodących ośrodków naukowych naszego kraju, którzy omawiają funkcję tajemniczego zabytku z punktu widzenia reprezentowanej przez siebie dziedziny wiedzy – historii, etnografii, muzykologii.

Spis treści:

Słowo wstępne  - Sobolewski Piotr, s. 4 -5

Wprowadzenie – Szymczyk Magdalena, s. 7

Tatoń Katarzyna - Forma jajowata i jej wpływ na cechy dźwięku grzechotek ceramicznych, s. 9 - 28

Kajkowski Kamil - Jajo i pisanka w świecie przedchrześcijańskich wyobrażeń religijnych Północno-Zachodnich Słowian, s. 29 - 88

Sowińska Agnieszka - Ab ovo. O niezwykłej mocy zwykłego jajka, s. 89 - 105

Gruszczyńska-Ziółkowska Anna - Pomiędzy ciszą a muzyką. Pisanka myśliborska jako przykład obiektów kłopotliwie łamiących porządki systematyczne, s. 106 - 131

Nowakiewicz Tomasz - Wczesnośredniowieczne Pomorze – zarys obrazu archeologicznego, s. 132 - 178

Kontny Bartosz - Ab armis usque ad ovo czyli jak szukać broni a znaleźć jajko? O badaniach Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego na Pojezierzu Myśliborskim, s. 179 - 199

Galeria, s. 203 - 207

Cena: 35 zł

 

Myślibórz i okolice na dawnych kartach pocztowych – cykl wydawniczy ( obecnie tom I i II )

wybór i opracowanie: Aleksandra Stempińska, Dagmara Kozłowska, Magdalena Szymczyk

Tekst równoległy w języku polskim, angielskim, niemieckim.

„Myślibórz i okolice na dawnych kartach pocztowych” to cykl albumów zawierających reprodukcje poniemieckich widokówek z Soldina i okolic. Pocztówki każdorazowo opatrzone zostały podpisami ułatwiającymi identyfikację przedstawionych na nich miejsc i obiektów – szczególnie tych, które nie zachowały się do naszych czasów, a stanowiły dawniej ważny element miejskiej struktury.

W każdym z tomów publikowane jest 56 kart pocztowych należących do zbiorów Muzeum.

Tom II, który ukazał się w roku 2020, zgodnie z nadanym mu podtytułem, stanowi Wydanie Jubileuszowe z okazji 750-lecia uzyskania praw miejskich przez Myślibórz.

W najbliższych latach planowane są kolejne wydawnictwa w ramach tej serii.

Cena: 40 zł za tom; przy zakupie tomu I i II obowiązuje rabat: 70zł/komplet

 

„Muzealne fiku-miku w ilustracji i wierszyku”

tekst: Aleksandra Stempińska; rysunki:Katarzyna Haber, Janusz Moraczewski

„Muzealne fiku-miku w ilustracji i wierszyku” w myśl zasady „uczyć bawiąc - bawiąc uczyć” opowiada o historii i zabytkach naszego regionu, w ciekawej i przystępnej dla małych odkrywców formie.

Jest do książeczka edukacyjna dla dzieci wypełniona mądrymi zabawnymi wierszykami, poświęconymi zabytkom i atrakcjom naszego miasta i regionu oraz stworzonymi specjalnie do nich pięknymi ilustracjami. Dodatkowo znalazły się w niej także strony aktywne z łamigłówkami i krzyżówkami do własnoręcznego uzupełnienia.

Uroda tej niewielkiej publikacji zachwyci zarówno małych, jak i trochę większych czytelników.

Cena: 15 zł

 

„1928 - 2008 : Dwa muzea – wspólne dziedzictwo”

autor: Marek Karolczak

Książka wydana w roku 2008 przedstawiająca historię myśliborskiego muzeum, poczynając od przedwojennego niemieckiego Heimatmuseum, po czasy nam współczesne. Autor opisał w niej specyficzne warunki kształtowania się instytucji muzealnej na ziemiach odzyskanych, dokumentując kolejne lata zabiegania o utworzenie w Myśliborzu muzeum, a następnie, po otwarciu Muzeum Regionalnego – jak wówczas nazywała się nasza placówka - kolejne etapy budowania jego kolekcji, a także towarzyszącą jej działalność wystawienniczą i popularyzatorską.

Cena: 40 zł

 

Uwaga!

Publikacje wydane zostały nakładem Muzeum Pojezierza Myśliborskiego i jest ono ich jedynym oficjalnym dystrybutorem.

Strona stanowi katalog poglądowy - bez możliwości bezpośredniego zakupu za jej pośrednictwem.

W celu dokonania zakupu prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Do podanych cen doliczyć należy koszt wysyłki.

 

 

Archiwalna Strona