Archiwalna Strona Zmarł Jan Krzywicki Wójt Boleszkowic - Muzeum Pojezierza Myśliborskiego

Wczoraj 7.listopada  zmarł Jan Krzywicki, wójt Boleszkowic, człowiek wielkiego serca. Od kilku lat brał czynny udział w naszym dorocznym Przeglądzie Plastyki Myśliborskiej, przyznając twórcom swoją nagrodę.  Zawsze pogodny, nigdy nie odmawiający pomocy i rady. Będzie nam Go bardzo brakowało.

Od lewej: Katarzyna Królak-sekretarz Gminy Myślibórz, Jan Krzywicki- wójt Boleszkowic, Bartłomiej Wróbel- burmistrz Trzcińska Zdroju, Magdalena Szymczyk- dyrektor Muzeum Pojezierza Myśliborskiego.

Archiwalna Strona