Archiwalna Strona 11.Listopada - Narodowe Święto Niepodległości - Muzeum Pojezierza Myśliborskiego

Jutro, 11 listopada obchodzić będziemy największe z polskich świąt narodowych – Święto Niepodległości.

Wspominać będziemy rok 1918, kiedy to, w wyniku powojennych sprzyjających realiów i wspólnym staraniom wszystkich Polaków, po 123 latach państwowego niebytu, Polska powróciła na mapy świata, jako niezależny suwerenny kraj.  Pomimo, że data 11. Listopada stanowi w znaczniej mierze cezurę umowną dla kształtowania się naszego bytu państwowego, to ona, ze względu na ważne historyczne wydarzenia mające miejsce właśnie tego dnia, tj. przekazanie przez Radę Regencyjną władzy wojskowej i naczelnego dowództwa nad wojskiem polskim Józefowi Piłsudkiemu oraz podpisanie przez Niemcy zawieszenia broni pod Compiegne, została ustanowiona w 1937r. Świętem Niepodległości.

Art. 1, Ustawy z 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości stanowiła: „Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez naród polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego wodza narodu w walkach o wolność ojczyzny, jest uroczystym Świętem Niepodległości.”.

Archiwalna Strona