Archiwalna Strona Zmiany w funkcjonowaniu Pracowni Plastycznej - Muzeum Pojezierza Myśliborskiego

Ze względu na prace remontowe prowadzone w Pracowni Plastycznej (Kaplica św. Gertrudy), warsztaty plastyczne odbywać się będą czasowo w lokalu zastępczym, tj. sali nr 8 (II piętro) w budynku po byłym Gimnazjum (ul.Pionierów 13).

Terminy zajęć pozostają bez zmian, ew. wg. wcześniejszych ustaleń z instruktorami.

O bieżących zmianach informować będziemy na naszych stronach internetowych.

Archiwalna Strona