Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

V Akademia Muzealnika

Ruszają zapisy na kolejną V edycję Akademii Muzealnika.

Akademia Muzealnika (dalej jako AM) to program edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat, z powodzeniem organizowanym od kilku lat przez Muzeum Pojezierza Myśliborskiego. Program ten realizowany jest przy współpracy ze specjalistami i badaczami reprezentującymi różne dziedziny nauki, będącymi prelegentami w trakcie wykładów AM.

Ideą Akademii jest: popularyzacja edukacji regionalnej i kulturowej, promocja dziedzictwa kulturowego oraz upowszechnianie różnych form działalności Muzeum, a także rozwijanie kreatywności i umiejętności w zakresie form plastycznych uczestników.

W roku bieżącym AM odbędzie się w nieco zmienionej - w stosunku do lat ubiegłych – formie.

Bez zmian pozostaje forma wykładu i warsztatu plastycznego, zrezygnowano jednak z lekcji języka obcego.

Z uwagi na niepewność sytuacji pandemicznej, opłata za uczestnictwo w wykładach i warsztatach będzie pobrana dopiero po zakończeniu roku akademickiego na podstawie ilości zrealizowanych przez Muzeum zajęć. Opłata roczna wynosi 100 zł od osoby i może ulec obniżeniu w przypadku niezrealizowania przez Organizatora zajęć w poszczególnych miesiącach.

Oprócz wykładów z pracownikami naukowymi oraz warsztatów plastycznych planujemy również wycieczkę do Muzeum Grodu Santok.

Uroczysta inauguracja V Akademii Muzealnika odbędzie się 16 października 2021 r. w siedzibie Muzeum Pojezierza Myśliborskiego.

Szczegółowa tematyka wykładów oraz dokładny harmonogram zajęć przedstawione zostaną w późniejszym terminie.

Dokumenty zgłoszeniowe oraz regulamin dostępne są na naszej stronie internetowej (poniżej wpisu) oraz na muzealnym profilu na facebooku. Bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z ich treścią.

Wypełniane i podpisane osobiście dokumenty zgłoszeniowe dostarczyć można do siedziby muzeum lub przesłać ich skany na nasz adres mailowy: muzeum.mysliborz@gmail.com. W przypadku braku możliwości wydruku dokumentów, można dopełnić formalności osobiście, na miejscu w Muzeum.

Zachęcamy do zapisów!

Dokumenty do pobrania (pdf):

REGULAMIN V AM

KARTA ZGŁOSZENIA V AM

UMOWA V AM

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA V AM

V Akademia Muzealnika- plakat z podstawowymi informacjami i zdjęciami z ubiegłych edycji projektu