Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

Spotkanie promocyjne publikacji z serii "Zamki i ogrody Nowej Marchii" o zespole pałacowo-parkowym w Renicach

W dniu 15.09.2022 r. w naszym Muzeum odbyło się spotkanie promocyjne wydawnictwa z serii „Zamki i ogrody Nowej Marchii” poświęconego zespołowi pałacowo-parkowemu w Renicach.

Wydarzenie to współorganizowaliśmy wraz z wydawcą serii – niemieckim Stowarzyszeniem Przyjaciół Zamków i Ogrodów Marchii (Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark), którego przedstawicieli, z przewodniczącą Panią Doktor Sibylle Badstübner-Gröger , mieliśmy przyjemność gościć w naszym muzeum w trakcie czwartkowego spotkania.

Spotkanie promocyjne otworzyła Dyrektor Muzeum witając przybyłych gości oraz przekazując informacje dotyczące jego harmonogramu – po części teoretycznej odbywającej się w Muzeum, uczestnicy mieli też możliwość  wzięcia udziału w wieczornym zwiedzaniu renickiego założenia.

dyrektor muzeum przemawia do zebranych

Następnie głos zabrał Starosta myśliborski Andrzej Potyra wyrażając słowa uznania dla Wydawcy oraz wszystkich osób związanych z powstaniem, tak zeszytu poświęconego Renicom, jak i całej serii „Zamki i ogrody Nowej Marchii”, w sposób szczególny zachęcając do dalszego zainteresowania obiektami rezydencjonalnymi położonymi w obrębie naszego powiatu.

starosta przemawia do zebranych

O nowym wydawnictwie oraz serii, której jest ono częścią opowiedziała dr Sibylle Badstübner-Gröger.

Tłumaczenia wypowiedzi Przewodniczącej  Stowarzyszenia dokonywała Pani Agnieszka Lindenhayn-Fiedorowicz, będąca tłumaczem i redaktorem serii „Zamki i ogrody Nowej Marchii”.

prezes niemieckiego stowarzyszenia przemawia do zebranych

Po wystąpieniach gości rozpoczął się wykład Błażeja Skazińskiego – historyka sztuki, autora opracowania dotyczącego zespołu pałacowo-parkowego  w Renicach. Prelegent przedstawił zebranym najistotniejsze fakty związane z historią renickiego założenia, zaprezentował sylwetki ważnych dla jego powstania i przemian postaci oraz nakreślił architektoniczne i artystyczne cechy charakteryzujące pałac i jego otoczenie na przestrzeni lat.

prelegent prowadzi wykład

Po wystąpieniu był czas na dyskusję, z czego wielu przybyłych chętnie skorzystało, dzieląc się z autorem publikacji swoimi uwagami i spostrzeżeniami.

Po przerwie kawowej, osoby chętne udały się do Renic, gdzie pod opieką Starosty Myśliborskiego oraz Błażeja Skazińskiego zwiedziły zabytkowy pałac oraz jego najbliższe (ze względu na niesprzyjającą aurę) otoczenie.

grupa ludzi zwiedza park

starosta rozmawia z autorem publikacji, w tle ludzie zwiedzają salę pałacu

Wszystkim przybyłym na spotkanie promocyjne dziękujemy za obecność i czas poświęcony poznawaniu lokalnego dziedzictwa, w sposób naturalny łączącego dwa narody – polski i niemiecki.

Stowarzyszeniu Przyjaciół Zamków i Ogrodów Marchii dziękujemy za zaufanie okazane nam w kwestii organizacji spotkania promocyjnego i życzymy dalszych sukcesów w krzewieniu wiedzy dotyczącej historycznej spuścizny Nowej Marchii.

 

Informujemy, iż zeszyt z serii „Zamki i ogrody Nowej Marchii” poświęcony zespołowi pałacowo-parkowemu w Renicach jest dostępny w naszym muzeum w okazjonalnej cenie. Dostępne są u nas również inne wybrane pozycje serii.