Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

"Skrawki wyobraźni igłą zapisane" - wystawa grafiki warsztatowej Ryszarda Balonia

plakat wystawy - informacje jak w tekście, po środku grafika przedstawiająca fantastyczne stworzenia

Od 17 września w Galerii „M” Muzeum Pojezierza Myśliborskiego oglądać można nową wystawę czasową prezentująca grafiki warsztatowe Ryszarda Balonia, zatytułowaną „Skrawki wyobraźni igłą zapisane”.

Na ekspozycji zaprezentowane zostało kilkadziesiąt prac tego nietuzinkowego artysty, reprezentujących kolejne etapy jego artystycznego rozwoju, ujawniające różnego rodzaju twórcze inspiracje dominujące lub współoddziałujące ze sobą na przestrzeni lat w grafikach tworzonych przez Pana Ryszarda.

W ogólnym ujęciu, poetykę języka artystycznego Balonia określić można jako pozostającą w ciągły balansie pomiędzy rzeczywistością widzialną, a wyobraźnią, fantasmagorią, bajką. Niezależnie, czy oglądamy prace stricte warsztatowe, czy też projekty ekslibrysów, które również odnajdziemy na myśliborskiego wystawie, dojmujące pozostaje dla odbiorcy uczucie odrealnienia przedstawień. Owa nadrealność, nie zawsze jest taka sama, niuansuje, raz stając się oczywistą, jak w licznych pracach wypełnionych fantastycznymi stworzeniami, znowu zaś, przybierając formy bardziej delikatne, na przykład w postaci kart papieru niczym stado ptaków szeregiem wlatujących przez otwarte okno, przedstawionych na ekslibrysie z 1988 r. , w innych z kolei grafikach – jedynie wyczuwalnej, ujawniającej się jedynie na poziomie psychofizyki widzenia, pozostającej w intymnej relacji pomiędzy dziełem a patrzącym.

Na uwagę zwiedzających zasługuje również fakt wielorakości technik warsztatowych jakimi posługuje się artysta – wśród nich m.in. wymagająca (zarówno pod względem umiejętności, jak i sprzętu niezbędnego do wykonania odbitki) technika druku wklęsłego - akwaforta i akwatinta.

Ryszard Baloń mówiąc o swojej sztuce nie idealizuje jej, przeciwnie - zwraca uwagę na wszelkie niedogodności jakie towarzyszą codzienności grafika – uzmysławiając odbiorcom, że ostateczny efekt, który mogą oglądać na wystawie jest opłacony wielogodzinną „żmudną, brudną” pracą. Artysta wieży również, że interpretacja dzieła jest sprawą indywidualną, nie jest raz na zawsze nadana, usankcjonowana, rodzi się ona dla każdego z nas na nowo, na drodze bezpośredniego kontaktu z obrazem.

Zapraszamy więc do osobistego zapoznania się z twórczością Ryszarda Balonia odwiedzając naszą nową ekspozycję czasową „Skrawki wyobraźni igłą zapisane”. Wystawę będzie można oglądać do końca października br.

 

W muzealnym sklepiku są również do nabycia autorskie grafiki Ryszarda Balonia – zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

 

Ryszard Baloń urodził się w 1944 roku. Jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Otrzymał uprawnienia artystyczne w dziedzinie grafiki, nadane przez ministerstwo Kultury i Sztuki w Warszawie. Uprawia malarstwo, rysunek, projektowanie wnętrz, grafikę użytkową i grafikę artystyczną. Wykonał dotąd 261 miniatur i ekslibrisów w technikach wypukłych i wklęsłych. Brał udział w wielu wystawach i konkursach w kraju i za granicą. Prace jego znajdują się w zbiorach państwowych i prywatnych w kraju i za granicą, między innymi: w Bibliotece Narodowej w Warszawie, Muzeum w Malborku, Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, Muzeum Miasta w Ostrowie Wlkp., Muzeum Okręgowym w Lublinie, Państwowym Muzeum na Majdanku, Muzeum Ravensbrück, w Galerii Miniatury w Wapienniku, Galerii Ekslibrisu w Krakowie, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach, Rzeszowie, w Galerii Exlibrisu w Sint Niklaas w Belgii, Frederikshavn w Danii, Nancy we Francji, w Fundacji Barona Taylora we Francji oraz w Muzeum Sztuki w Senigalii we Włoszech.  Od 1969 roku pracuje z nauczycielami plastyki jako doradca i konsultant. Jest edukatorem. (Nota biograficzna zaczerpnięta ze strony internetowej artysty  http://rybal.5v.pl/info.html)

 

Reportaż Telewizji TVB24 o twórczości Ryszarda Balonia dostępny na YouTube: https://youtu.be/y3y-fZWQD28