Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

Podsumowanie lekcji o tematyce niepodległościowej - listopad 2021

Edukacja patriotyczna stanowi niezwykle ważny element wychowania dzieci i młodzieży. Muzea, jako instytucje na których w sposób szczególny spoczywa odpowiedzialność za krzewienie pamięci i wiedzy na temat historii, zadanie to realizują w sposób ciągły w ramach swojej codziennej działalności. Działania te najbardziej wyrazisty charakter przybierają z okazji zbliżających się świąt i rocznic istotnych dla tożsamości narodowej Polaków.

W tym roku z okazji Święta Niepodległości nasze Muzeum przygotowało szczególną ofertę edukacyjną skierowaną do szkół i przedszkoli oraz innych zainteresowanych grup zorganizowanych.

Przedstawiliśmy propozycję dwóch innowacyjnych, dostosowanych do grup odbiorczych, lekcji muzealnych: „Niepodległość – Walizka czasu” (przedszkola, najmłodsze klasy SP) oraz „Droga ku Niepodległości - escape-room” (kl. I-IV, V-VIII).

Zajęcia te spotkały się z pozytywnym odbiorem zarówno wśród uczestników, jak i nauczycieli, którzy obdarzyli nas zaufaniem i zdecydowali się na udział ich klas w nietypowych zajęciach o tematyce patriotycznej organizowanych poza siedzibami szkół.

W naszych lekcjach muzealnych udział wzięły dzieci z obu myśliborskich przedszkoli i szkół podstawowych, a także uczniowie szkół z sąsiednich miejscowości, np. SP w Nawrocku. Elastyczna forma pozwoliła także na przeprowadzenie  spotkania z wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego TPD w Myśliborzu.

Zainteresowanie, jakim cieszyła się oferta edukacyjna odnosząca się do tematyki niepodległościowej, spowodowało, iż pierwsze zajęcia odbyły się już 25 października, ostatnie zaś 23 listopada. Ogólna frekwencja w ich trakcie wyniosła blisko 600 osób.

Uczestnikom oraz nauczycielom i wychowawcom dziękujemy za udział w lekcjach muzealnych i zapraszamy do skorzystania z pozostałych propozycji zajęć oferowanych przez nasz Dział Edukacji.

Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć, przedstawiających wybrane ujęcia wykonane w trakcie listopadowych spotkań. Pełną fotorelację z zajęć znajdziecie Państwo na naszej stronie na facebooku, gdzie niemal codziennie zamieszczaliśmy posty prezentujące nasze działania.