Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

Relacja z otwarcia wystawy malarstwa Mirosława Rzepniewskiego

W sobotę, 6 listopada w muzealnej Galerii ”M” otwarta została wystawa malarstwa Mirosława Rzepniewskiego.

Przybyłych gości przywitała Dyrektor Muzeum Magdalena Szymczyk Po krótkim wstępie oddała Ona głos Januszowi Moraczewskiemu, który opowiedział zebranym o malarstwie Mirosława Rzepniewskiego, zarówno pod względem jakości malarskich, jak i wątków biograficznych, które w przypadku tego malarza, staja się niezwykle istotne, aby zrozumieć specyfikę warunków, w jakich obrazy powstawały.
 
Dyrektor muzeum przemawia do zebranych, obok stoi pan Moraczewski, w tle obrazy Rzepniewskiego
 
Zgromadzeni na otwarciu wystawy goście bardzo ciepło przyjęli nową ekspozycję, doceniając artystyczne dokonania Mirosława Rzepniewskiego, reprezentowane przez obrazy należące dziś do rodziny malarza
 
ludzie oglądają obrazy zawieszone na ścianie
 
Bardzo dziękujemy rodzinie, a w szczególności Państwu Jakubiszyn, za wypożyczenie nam prac malarskich Mirosława Rzepniewskiego.
 
Za udostępnienie zdjęć dziękujemy Arturowi Sawickiemu z TVB24
 

Video-relacja z wydarzenia Telewizji TVB24