Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

Noc Muzeów 2022 - Jubileusz 55-lecia MPM

28 maja 2022 r. w naszym Muzeum zorganizowana została Noc Muzeów. Wydarzenie to miało dla nas charakter szczególny. Po dwuletnim okresie obostrzeń, spowodowanych pandemią, mogliśmy po raz kolejny spotkać się ze zwiedzającymi w pełnym wymiarze i tradycyjnej fizycznej formie. Było ono też okazją do świętowania jubileuszu 55-lecia funkcjonowania naszej instytucji i promocji naszego nowego wydawnictwa – I tomu rocznika muzealnego zatytułowanego „Civitas et museum. Rocznik Muzeum Pojezierza Myśliborskiego”.

Noc Muzeów zainaugurowało wystąpienie Dyrektor Muzeum Magdaleny Szymczyk, która przywitała licznie przybyłych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele lokalnych władz i instytucji, przyjaciele Muzeum oraz mieszkańcy, chcący wspólnie z nami świętować jubileusz 55-lecia MPM.

Dyrektor Muzeum przemawia do zebranych gości w trakcie Nocy Muzeów

Na wstępie Pani Dyrektor przypomniała pokrótce długą – bo sięgającą jeszcze 20-lecia międzywojennego - historię myśliborskiego muzealnictwa, następnie premierowo zaprezentowała I tom rocznika muzealnego.

Rocznik muzealny - oficjalna prezentacja - książka stoi na sztaludze z draperią

Następnie przekazała głos dwóm wybitnym historykom, a zarazem autorom tekstów zamieszczonych w roczniku – prof. Edwardowi Rymarowi oraz dr hab. prof. US Radosławowi Skryckiemu.Podczas prezentacji prelegenci poruszali tematykę tożsamą z przedmiotem ich dociekań opisanych w książce.

Prof. Rymar niezwykle ciekawie i szeroko zaprezentował powikłane początki Myśliborza i jego praw miejskich do okresu reformacji.

Prof. Rymar wygłaszający wykład

Diagnozę stanu muzealnictwa w powiecie myśliborskim po 1945 r. wyłożoną na podstawie badań Czesława Paśnika, zaprezentował prof. Skrycki.

prof. Skrycki wygłasza wykład

Oba wystąpienia spotkały się z niezwykle entuzjastycznym przyjęciem przez audytorium, którego głosem stała się Dyrektor Muzeum – wyrażając potrzebę odbycia kolejnych, równie interesujących spotkań z prelegentami.

Jubileuszowe spotkanie stało się również okazją do złożenia uroczystych podziękowań osobom, które w ubiegłych latach w sposób szczególny zasłużyły się dla rozwoju myśliborskiego muzealnictwa.

Dyrektor Magdalena Szymczyk wręczając pamiątkowy ryngraf, podziękowała Burmistrzowi Myśliborza Piotrowi Sobolewskiemu, który otacza Muzeum opieką, nie tylko jako przedstawiciel lokalnych władz, lecz także jako hojny darczyńca, dzięki któremu nasza kolekcja wzbogaciła się o zbiór dawnych widokówek oraz archiwaliów o unikatowym niekiedy charakterze.

Dyrektor Muzeum składa podziękowania Burmistrzowi Myśliborza

Następnie Dyrektor MPM skierowała podziękowania do autorów tekstów i prelegentów - prof. Edwarda Rymara oraz dr hab. prof. US Radosława Skryckiego - współpraca z którymi stanowi  dla kierowanej przez Nią instytucji, istotny element budowania merytorycznej bazy związanej z poznawaniem i badaniem lokalnej historii.

Dyrektor Muzeum składa podziękowania prof. Rymarowi

Dyrektor Muzeum składa podziękowania prof. Skryckiemu

Wyrazy wdzięczności za współpracę Magdalena Szymczyk wyraziła również wobec regionalisty i autora kolejnego z zamieszczonych w premierowym roczniku muzealnym tekstów -  Henryka Konkela.

Dyrektor Muzeum składa podziękowania Panu Konkelowi

Listami gratulacyjnymi uhonorowani zostali również przedstawiciele najwyższych władz miejskich – Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Antczak, Sekretarz Gminy Ewa Furkiewicz, których zaangażowanie i przychylność jest niezmiernie ważna dla codziennego harmonijnego funkcjonowania instytucji, jak i pomyślnego realizowania wielu dodatkowych inicjatyw.

Dyrektor Muzeum składa podziękowania Przewodniczacemu Rady Miejskiej Markowi Antczakowi

Dyrektor Muzeum składa podziękowania Sekretarz Gminy Ewie Furkiewicz

Osobą ważną dla rozwoju kolekcji myśliborskiego muzeum – także wyróżnioną w trakcie sobotniego wydarzenia - stał się również na przestrzeni ostatnich lat Pan Henryk Piwowarczyk, sukcesywnie zasilający ją swoimi bogatymi zbiorami regionaliów.

Dyrektor Muzeum składa podziękowania Panu Piwowarczykowi

Wyrazy wdzięczności za przekazanie materiałów z archiwów rodzinnych dotyczących postaci Władysława Narożyńskiego skierowane zostały również do Pani Jadwigi Narożyńskiej. Z częścią tych materiałów zapoznać można się było na ekspozycji jubileuszowej w Galerii „M”.

Dyrektor Muzeum składa podziękowania Pani Narożyńskiej

Muzealne uroczyste podziękowania złożone zostały również na ręce przedstawiciela sponsora wielu naszych inicjatyw - Nadleśniczy Nadleśnictwa Myślibórz Eweliny Rybarskiej.

Dyrektor Muzeum składa podziękowania Nadleśniczej Nadleśnictwa Ewelinie Rybarskiej

W tym szczególnym dla Muzeum dniu, nie mogło również zabraknąć podziękowań dla Dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie - dr hab. prof. US Marcina Majewskiego, z którym współpracujemy na różnych polach naszych działań.

Dyrektor Muzeum składa podziękowania prof. Majewskiemu

Niezwykle miłym dla nas momentem Jubileuszu było wystąpienia lokalnych władz, instytucji i stowarzyszeń, którzy przekazali powinszowania dla Dyrektor oraz pracowników muzeum z okazji naszego święta oraz wyrazili uznanie dla podejmowanych przez nas działań, zmierzających do poznania i promocji dziedzictwa regionalnego oraz rozwoju jego kulturowego oblicza.

Burmistrz i Przewodniczacy Rady Miejskiej składają gratulacje Dyrektor Muzeum

Część oficjalną Nocy Muzeów 2022 zakończył toast oraz krojenie tortu, które odbyło się przy akompaniamencie Marka Zalewskiego, którego recital akordeonowy stanowił jedną z atrakcji wieczoru.

wspólny toast

krojenie tortu okolicznościowego

zdjęcie grupowe uczestników Nocy Muzeów

Na fotografii: Dyrektor Muzeum Magdalena Szymczyk, prof. Edward Rymar, Burmistrz Myśliborza Piotr Sobolewski, Sekretarz Gminy Ewa Furkiewicz.
 
 

Zgodnie z tradycją, podczas Nocy Muzeów, wszystkie nasze ekspozycje dostępne były nieodpłatnie  dla wszystkich zwiedzających, aż do godziny 23:00. Nie zabrakło także kreatywnych warsztatów plastycznych dla najmłodszych. Z kolei w naszym sklepiku można było nabyć pamiątki i publikacje – w tym tę najnowszą – „Civitas et museum. Rocznik Muzeum Pojezierza Myśliborskiego”.

O godzinie 21:30 w Galerii „M” – ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe - odbył się  planowany na dziedzińcu  koncert relaksacyjny członków projektu Relaks Aktywny Koncert. W kameralnej atmosferze, przy niezwykłych dźwiękach orientalnych instrumentów, goście mogli odprężyć się i odpocząć po intensywnym wieczorze.

muzycy projektu Relaks Aktywny Koncert z instrumentami

 

Raz jeszcze pragniemy podziękować władzom Myśliborza, dyrektorom myśliborskich instytucji oraz pozostałym osobom, które zaszczyciły na swoją obecnością w trakcie tegorocznej Nocy Muzeów.

Jesteśmy wdzięczni za wszystkie skierowane do nas wyrazy uznania i gratulacje, które stanowią dla nas źródło ogromnej satysfakcji i motywacji, do jeszcze prężniejszych i różnorodnych działań.

Serdecznie dziękujemy również wszystkim przybyłym gościom – mieszkańcom miasta i regionu, którzy zechcieli wspólnie z nami świętować Jubileusz 55-lecia MPM. Państwa obecność w tym szczególnym dniu jest dla nas dowodem zainteresowania społeczeństwa naszą instytucją i przychylności wobec podejmowanych przez nas działań.

Wyrazy podziękowania kierujemy również do Pani Alicji Schroeder, która dokumentowała Noc Muzeów 2022 na fotografiach, do wykonawców, których występy muzyczne uświetniły wydarzenia oraz do Pani Anny Kraszewskiej, za wykonanie pięknego tortu okolicznościowego.

 

*Fotografie zamieszczone we wpisie i galerii wykonała Alicja Schroeder