Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

"Na krętych drogach abstrakcji" - nowa wystawa czasowa w MPM

Zapraszamy do zwiedzania naszej nowej ekspozycji czasowej w Galerii „M” - „Na krętych drogach abstrakcji: Wystawa malarstwa współczesnego z kolekcji MPM”

Na ekspozycji zaprezentowano obrazy artystów zwianych z naszym miastem, jak i twórców zagranicznych, których prace znalazły się w zbiorach muzeum.

Wystawa ta, ma nie tylko ukazywać szerokie rozumienie sztuki abstrakcyjnej, poprzez zestawienie prac artystów wywodzących się z różnych środowisk, krajów, prezentujących różne postawy twórcze, stosujących odmienne techniki i formy wyrazowe. Poprzez swoją niewielką skalę, dającą możliwość swobodnego oglądania dzieła, ma ona również zachęcić odbiorców do wytężonego postrzegania obrazu jako całości, w których nie zawsze najistotniejszym jest to „co”, ale „jak” jest przedstawiane i wynikającej z tego relacji „dzieło - widz”.

Sztuka abstrakcyjna nie jest „najłatwiejszą” z tendencji w sztuce, odbiegającą – w różnym stopniu – od tak bliskiego naszemu oku mimetyzmu przedstawień. Wymyka się ona jednak także prostym definicjom, jej drogi są kręte, wielowątkowe, jej rozumienie wielopoziomowe. Jako naturalna konsekwencja ewolucji sztuki, jest ona także nieodłącznym elementem naszej rzeczywistości

Zachęcamy do odwiedzenia wystawy „Na krętych drogach abstrakcji” i podjęcia się własnego „dialogu” z sztuka abstrakcyjną, indywidualnego spojrzenia i zrozumienia obrazów, a być może także redefinicji własnego postrzegania „abstrakcji”.

Podczas tworzenia wystawy przyświecała nam myśl znanego krytyk i teoretyk sztuki Greenberga: „Sztuka abstrakcyjna uczy nas, jak patrzeć na sztukę w ogóle. Znacznie lepiej docenisz starych mistrzów, jeśli potrafisz odróżnić dobrego Mondriana czy Pollocka od złego”.

Wystawę „Na krętych drogach abstrakcji: Wystawa malarstwa współczesnego z kolekcji MPM” można oglądać od 21 kwietnia do 15 maja 2022 r.

Plakat wystawy Na krętych drogach abstrakcji - podane tytuł, miejsce, daty, w tle fragment obrazu