Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

Mikołajkowy Spacerek przez Historię

W dniu 04.12.2022 r. odbył się Mikołajkowy Spacerek przez Historię zatytułowany „Myślibórz w świetle księżyca”.

Spacer rozpoczęło obejrzenie terenu, na którym prowadzone były ostatnie badania archeologiczne, związane z rewitalizacją Rynku Miejskiego. Dyrektor Muzeum Magdalena Szymczyk, kierująca badaniami archeologicznymi, opowiedziała przybyłym o dokonanych w tym miejscu odkryciach.

ludzie oglądają zza płotu teren prac archeologicznych

Następnie pod przewodnictwem Marka Karolczaka ze Stowarzyszenia „ Z Biegiem Myśli” wycieczka ruszyła szlakiem miejskich zabytków.

O niecodziennej porze, w księżycowym świetle, bryły znanych obiektów spowiła tajemnicza aura. Niezwykła atmosfera zapanowała również w odwiedzonym przez spacerowiczów wnętrzu kaplicy św. Gertrudy i byłego refektarza dominikanów (obecnie MiPBP), gdzie poznali ciekawe opowieści o naszym mieście.

ludzie siedzą przy stole w zabytkowym budynkuludzie siedzą przy stołach w czytelni biblioteki - z tyłu regały z książkami
Serdecznie dziękujemy Markowi Karolczakowi oraz Stowarzyszeniu „Z Biegiem Myśli” za współorganizację Mikołajkowego Spacerku przez Historię, a jego uczestnikom za liczne przybycie i pozytywne przyjęcie naszej inicjatywy.


O terminach kolejnych spacerów poinformujemy niebawem – prosimy o obserwowanie stron
internetowych Muzeum.