Dyrektor
Magdalena Szymczyk
Archeolog

Główna ksiegowa
Aleksandra Jagusiak

Dział Dokumentacyjny:

Oliwia Lipniewska 

Zastępca Dyrektora

Dział Edukacji i Promocji:

Agnieszka Jobke- Fus

Ośrodek Edukacji Plastycznej:

Janusz Moraczewski
Artysta Plastyk

Katarzyna Haber

Magister sztuki                                                                                                                                                                

Dział Gospodarczy:

 Wiesława Cyranek