Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

Malarskie Grand Tour - wystawa czasowa

Grafika - plakat wystawy Malarskie Grand TourMalarskie Grand Tour : od norweskich fiordów po wybrzeża Italii

Nowa wystawa czasowa Muzeum Pojezierza Myśliborskiego

Tytułowe Grand Tour (pol. Wielka Podróż, niem. Kavalierstour) to niezwykle popularny od wieku XVII typ wieloletniej wyprawy szlacheckiego lub mieszczańskiego młodzieńca do najważniejszych ośrodków życia społecznego i intelektualnego nowożytnej Europy.

Głównym celem takiej podróży było uzyskanie społecznego obycia, tak zwanego poloru, poszerzenie horyzontów myślowych, zdobycie wiedzy o świecie i kulturze, poznanie ludzi, doskonalenie języków obcych, zobaczenie sławnych miast. Niekiedy młodzi podejmowali też studia na uniwersytetach czy akademiach europejskich.

Podróże zagraniczne w typie Grand Tour były niezwykle popularne w Rzeczpospolitej w okresie staropolskim. W ich trakcie często prowadzono pamiętniki, w których pojawiały się także własnoręcznie kreślone ryciny.

Podobnie rzecz wyglądało w innych krajach europejskich.

Podróże po świecie, a przynajmniej Europie, były również marzeniem młodych artystów – mekką twórców do ok. poł. XIX w. był Rzym (i ogólnie Włochy), jako „serce klasycyzmu”, a następnie, wraz ze zmieniającymi się prądami artystycznymi - Paryż – stolica nowoczesnej sztuki. Niewielu artystów mogło pozwolić sobie jednak na dalekie i wymagające znacznego zaplecza finansowego podróże w dalekie strony. Stąd też odwiedzali oni kraje ościenne lub szukali tematów w najbliższej sobie okolicy.

 

Malarskie Grand Tour jest więc swego rodzaju konstrukcją myślową – jest imaginatywną wielką podróżą odbiorcy dzieł sztuki po różnych zakątkach Europy, w którą udaje się on dzięki ich różnorodnej tematyce, wielości przedstawionych w nich miejsc – od norweskich fiordów po wybrzeża Italii. Każdy z , często anonimowych, malarzy zabiera widza w inna część kontynentu, lub też zbliżone widoki ukazuje na sposób tylko sobie właściwy.

Tak jak Grand Tour trwać mogła wiele lat, tak i wystawa obejmuje dzieła pochodzące z różnych czasookresów w sztuce XIX i XX wieku,  z ich odmiennymi stylistykami i technikami. Dzięki tej różnorodności, prezentowane obrazy zyskują jeszcze więcej indywidualizmu, więcej mocy do mówienia same o sobie, przynależąc jednocześnie do spójnej tematycznie całości, tj. obrazów pejzażowych.

 

Obrazy prezentowane na wystawie Malarskie Grand Tour pochodzą z Kolekcji Malarstwa Lecha Wierzbickiego podarowanej przez kolekcjonera myśliborskiemu Muzeum w 2015 r.