Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

II Doroczny Przegląd Fotografii - Myślibórz 2022 "Uchwycone w obiektywie" - relacja

25. czerwca odbył się wernisaż wystawy prezentującej prace zgłoszone do II Dorocznego Przeglądu Fotografii – Myślibórz 2022 „Uchwycone w obiektywie”.

Gości zgromadzony na tę okazję w muzealnej Galerii „M” powitała Dyrektor Muzeum Magdalena Szymczyk. Przekazała Ona najważniejsze informacje dotyczące organizacji tegorocznego Przeglądu, a następnie, wraz z przedstawicielami lokalnych władz – Sekretarz Gminy Ewą Furkiewicz oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Markiem Antczakiem - dokonała ogłoszenia listy laureatów i wręczenia im nagród.

dyrektor muzeum, sekretarz gminy i przewodniczący rady miejskiej w trakcie otwarcia wernisażu

II edycja Dorocznego Przeglądu Fotografii – Myślibórz 2022 „Uchwycone w obiektywie” jest dla lokalnych fotografów jedyną w naszej okolicy szansą do przedstawienia swoich prac szerszemu gronu odbiorców. Zapoczątkowany w roku ubiegłym, stał się odpowiedzią na wciąż rosnące zainteresowanie dziedziną artystycznego wyrazu, jaką niewątpliwie jest fotografia. Pierwsza, można powiedzieć, pionierska wystawa, stała się dla nas miernikiem tego, w jakim kierunku powinny rozwijać się kolejne jej edycje. I tak w roku bieżącym zadecydowaliśmy o podziale przyjmowanych prac na kategorie nawiązujące do najszerzej reprezentowanej tematyki prac z roku 2021 – przyroda, portret, urban-foto. Miało to na celu nie tylko usystematyzować Przegląd, ale i co za tym idzie, ułatwić pracę Komisji oceniającej fotografie.

W tym roku swoje prace zgłosiło 13 uczestników. Największym zainteresowaniem cieszyła się kategoria „Przyroda”, znacznie mniej zgłoszeń otrzymaliśmy zaś w pozostałych dwóch grupach tematycznych.

Prace Komisji Przeglądowej odbyły się 21 czerwca, a przewodniczyła im Pani Marta Szpakowska. W skład Komisji weszli również Dyrektor Muzeum Magdalena Szymczyk oraz artysta-plastyk, instruktor muzealny Janusz Moraczewski.

Podczas posiedzenia Komisja zadecydowała o przyznaniu miejsc od 1 do 3-go w kategorii „Przyroda” oraz I-ej i II-giej nagrody w kategoriach „Portret” i „Urban-art.”, a także wyróżnień w poszczególnych kategoriach . Podczas oceniania prac członkowie komisji kierowali się zarówno względami estetycznymi, technicznymi, jak i wyjątkowością samego motywu i pomysłowością jego ujęcia.

W wyniku pracy komisja zadecydowało o przyznaniu następujących miejsc:
Kategoria „Przyroda”:

1 miejsce: Robert Kmieć i Lech Jędras

Robert Kmieć odbiera nagrodę

Lech Jędras odbiera nagrodę

2 miejsce: Filip Owczarek

Filip Owczarek odbiera nagrodę

3 miejsce: Jerzy Ceglarski i Krzysztof Żurkowski

Jerzy Ceglarski odbiera nagrodę

Krzysztof Żurkowski odbiera nagrodę

Wyróżnienie: Mariusz Borysewicz, Piotr Kowalski, Dariusz Wojtaluk

 

Kategoria „Portret”:

I. Nagroda: Mateusz Nieckarz

Mateusz Nieckarz odbiera nagrodę

II. Nagroda: Adam Okonowicz

Adam Okonowicz odbiera nagrodę

Wyróżnienie: Małgorzata Gaj

 
Kategoria „Urban-foto”:

I. Nagroda: Aleksandra Stempińska

Aleksandra Stempińska odbiera nagrodę

II Nagroda: Janusz Sabat

Janusz Sabat odbiera nagrodę

Po zakończeniu części oficjalnej, tradycyjnie oglądać można było prace oraz osobiście porozmawiać z ich autorami.

publiczność zwiedza wystawę

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i wyróżnionym w tegorocznym Przeglądzie Fotografii. Dziękujemy za Państwa entuzjazm i piękne prace, które mięliśmy – i wciąż mamy! - przyjemność podziwiać. Mamy nadzieję, że Państwa fotografie pojawią się również w kolejnych jego edycjach, po raz kolejny zaskakując nas poziomem wykonania i bogactwem pomysłów.

wspólne zdjęcie laureatów i członków komisji oraz przedstawicieli miasta

Dziękujemy Pani Sekretarz i Panu Przewodniczącemu za przychylność wobec naszych inicjatyw oraz okazywane nam każdorazowo wsparcie.

Dziękujemy również za obecność wszystkim zebranym gościom – jest ona dla nas miernikiem społecznego zainteresowania naszymi wystawami, a dla fotografów szansa na poznanie odbiorców ich prac.

Za objęcie trudnej i odpowiedzialnej funkcji Przewodniczącej Komisji Przeglądowej dziękujemy Pani Marcie Szpakowskiej. Dziękujemy Jej również za fotorelację z wydarzenia.

Relacja z wydarzenia Telewizji TVB24:

 

Wystawę będzie można oglądać przez cały okres wakacji, tj. do końca sierpnia br.

 

* Autorką zamieszczonych zdjęć jest Marta Szpakowska. Pełna galeria zdjęć dostępna jest na Facebooku -> Secret Land Marta Szpakowska